Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Landgoed, gemeente en inwoners werken samen in proef herplant bomen

LAREN – Aan de Oude Holterweg gaan gemeente Lochem, landgoed Verwolde en inwoners van Laren samenwerken in een proef rondom herplant van laanbomen. De investering in deze samenwerking betekent voor alle drie partijen voordeel.De proef krijgt uitvoering aan de Oude Holterweg, tussen de Markeloseweg en de Jonker Emilelaan. Doordat de landgoedeigenaar de bospercelen uitdunt, ontstaat ruimte voor nieuwe aanplant van laanbomen langs de 350 meter lange gemeentelijke weg. Vanaf de Markeloseweg gezien, krijgt het landgoed door de nieuwe aanplant een fraaiere aanblik. Ook de inwoners van Laren levert de samenwerking iets op. Zij voeren de herplant langs de Oude Holterweg uit. Voor hun plantwerkzaamheden en voor de verzorging van de jonge aanplant, ontvangen de inwoners een vergoeding die zij kunnen inzetten voor de Larense gemeenschap.

 

Veiligheid en behoud landschap

Ook de gemeente heeft profijt van de samenwerking. Langs de Oude Holterweg staan zo’n honderd laanbomen. Daaronder zijn veel Amerikaanse eiken, die in slechte conditie zijn. De gemeente moet de veiligheid van weggebruikers kunnen garanderen en de bomen zouden daarom de komende jaren vervangen moeten worden. Nu het landgoed bospercelen gaat dunnen, komt er ruimte voor nieuwe aanplant langs deze weg. Bijkomend voordeel is dat het hout en de biomassa van de oude laanbomen de gemeente ook geld oplevert, dat ingezet wordt voor de herplant van nieuwe bomen. De gemeente zorgt, samen met belangengroepen, dat er bomen komen die passen en gedijen in het oorspronkelijke landschap. Als onderdeel van het karakteristieke Achterhoekse landschap blijft de laan zo behouden voor de toekomst.

 

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten eind november. Bij de aftrap op 19 november, waarbij landgoedeigenaar en belangengroepen aanwezig zijn, planten vertegenwoordigers van Vereniging Almens Belang en Wakker Laorne de eerste twee jonge bomen. De herplant zelf vindt plaats in januari. Als deze proef slaagt, wordt burgerparticipatie een vast onderdeel van het beheer van laanbomen.

 

Belangengroepen

Beleid en budget voor het beheren van laanbomen in het buitengebied is nog in ontwikkeling. Samen met de belangengroepen landbouw & recreatie en natuur & landschap & inwoners zoekt de gemeente naar een nieuwe manier van beheer van de bomen in het buitengebied. In de loop van 2015 en 2016 bekijkt de gemeente samen met de belangengroepen hoe ze de herplant van jonge bomen kan gaan vormgeven: bijvoorbeeld door een rij bomen in fases te kappen en herplanten of door ze op een andere plek te herplanten. Daarbij kan ook voor andere boomsoorten gekozen worden.

In het vervolg van het project onderzoeken belangengroepen en gemeente samen hoe hout- en biomassaopbrengst zou kunnen bijdragen aan financiering van het toekomstig bomenbeheer en aanplant.