Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Landgoed, inwoners en gemeente herplanten samen laanbomen

LAREN – Aan de Oude Holterweg in Laren hebben de gemeente Lochem, landgoed Verwolde en inwoners van Laren op 19 maart samen laanbomen geplant. De inwoners voerden samen met leden van de dorpsraad Wakker Laorne de plantwerkzaamheden uit.De werkzaamheden van de inwoners bestonden uit het aanplanten van de jonge bomen. Ook het aanbrengen van bemesting en houtsnippers en het water geven namen zij voor hun rekening. Mochten jonge boompjes ondanks de goede zorgen doodgaan, dan worden ze vervangen. Samen met Landgoed Verwolde is gekozen voor het planten van beuken, die goed gedijen in het oorspronkelijke landschap. De honderd beuken zullen de laan in de toekomst een statige uitstraling geven.

 

Vergoeding

Bij de proef aan de Oude Holterweg krijgen de inwoners van Laren, in ruil voor hun inzet, drie jaar lang een vergoeding die zij kunnen gebruiken voor de Larense gemeenschap. De gemeente betaalt de vergoeding uit de opbrengst van het hout en de biomassa van de oude laanbomen.

 

Locatie Oude Holterweg

Langs de Oude Holterweg, tussen de Markeloseweg en de Jonker Emilelaan, stonden ongeveer honderd laanbomen. Daaronder waren veel Amerikaanse eiken, die in slechte conditie waren. Om de veiligheid van weggebruikers te garanderen, zouden de bomen daarom de komende jaren vervangen moeten worden. Nu het landgoed bospercelen heeft gedund, is er niet alleen ruimte voor de jonge laanbomen gekomen, maar ook voldoende lichtinval voor hun groei.

 

Burgerparticipatie mogelijk vast onderdeel

Om de veiligheid van passanten en omwonenden te waarborgen, zal de gemeente jaarlijks ongeveer 500 tot 750 zieke of oude laanbomen in het buitengebied moet kappen. Waar bomen gekapt worden, plant de gemeente direct of op termijn nieuwe bomen terug. Samen met de dorpsraden Almen en Laren ontwikkelt de gemeente een plan om inwoners de herplant van bomen langs gemeentelijke wegen uit te laten voeren. De dorpsraden verzorgen de communicatie met de inwoners. De proef aan de Oude Holterweg zal uitwijzen of burgerparticipatie bij herplant toekomst heeft.

 

Besluitvorming

Op 23 mei bespreekt de gemeenteraad de manier waarop de gemeente in de toekomst het beheer en onderhoud aan laanbomen in het buitengebied gaat uitvoeren. Het onderzoek naar nieuwe beheermethoden wordt voor een deel gefinancierd vanuit het regiocontract Beleef de Berkel.