Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Laren! Magazine krijgt vervolg

LAREN – Afgelopen april lanceerde Ingri Imenkamp op feestelijk wijze de pilot van Laren! Magazine. Een gratis, 76-pagina’s tellend magazine waarin de Larense bewoners centraal staan, met als doel de saamhorigheid in het dorp nog meer te versterken. De pilot is goed ontvangen en zal het komende jaar vier vervolgedities krijgen.De eerstvolgende editie staat gepland voor medio september. In Laren! Magazine kunnen verenigingen en stichtingen zich presenteren. Ook wordt er ingezoomd op de vrijwilligers die deze verenigingen en stichtingen levend houden. Daarnaast krijgen de ruim 130 leden van de levendige Larense ondernemersvereniging de mogelijkheid om over hun bedrijf te vertellen. Hebt u een leuk idee of wilt u graag input aanleveren voor uw vereniging of stichting? Of hebt u interesse in de advertentiemogelijkheden? Neemt u dan contact op met Ingri Imenkamp (Ovii Ontwerp), 06 16465533/ ingri@ovii-ontwerp.nl