Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

LouKA gaat verder met Gamrupa

LAREN – Jongerenproject LouKA is inmiddels afgerond, maar laat Gambia nog niet los! LouKA heeft afgelopen zomer in samenwerking met stichting Gamrupa en de lokale bevolking, meegewerkt aan verschillende duurzame projecten, waaronder ook scholingsprojecten in het dorp Sifoe in Gambia.Gambia behoort tot de armste landen van de wereld. Scholing is daarom ontzettend belangrijk! Het is de enige manier om het land verder te ontwikkelen en om de armoede duurzaam te bestrijden. Basis- en middelbaar onderwijs zijn zijn sinds enkele jaren gratis in Gambia. Helaas betekent dat nog niet dat alle kinderen ook echt naar school kunnen. De voornaamste reden hiervoor is dat niet alle ouders in staat zijn om een verplicht schooluniform en schoenen te betalen.

Eén van de initiatieven van stichting Gamrupa is het schoolfonds: kinderen uit de armste gezinnen worden gesponsord tot het einde van de middelbare school of tot ze een vakopleiding (bv. kleermaker of elektricien) hebben afgerond. De sponsoring bestaat o.a. uit het beschikbaar stellen van een schooluniform en schoenen.

Nadat men in Nederland terugkwam, wilden ze ‘ons dorp’ Sifoe heel graag verder in hun ontwikkeling blijven steunen. Een aantal coaches heeft hiervoor de samenwerking met stichting Gamrupa opgezocht. Samen met hen en hun lokale afdeling, Young Popel Without Borders, wil men ervoor zorgen dat alle kinderen in Sifoe (ong. 3000) naar school kunnen. Dit wil men o.a. doen door vanuit het schoolfonds voor elk kind een uniform te laten maken. Eén uniform kost €17,50 aan stof-, materiaal- en productiekosten. De lokale kleermakersopleiding zal de benodigde uniformen gaan maken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De bedoeling is dus om zoveel mogelijk geld hiervoor bij elkaar te krijgen. Dat kunnen ook kleine bedragen zijn, als het er maar genoeg zijn! Met diverse spaar- en inzamelingsacties wil men dit gaan bereiken. Hier zou men graag samen met alle dorpsbewoners aan bijdragen! Zo starten er in december al twee spaaracties vanuit de kerk in Laren en op de PWA school. Helpt u mee? Voor meer informatie kunt u bellen met Tanja Bos 06-50416353, Anita Kroeze 06-19959499 of Eddy Lubberding 06-2211978 of kijk op https://.loukainactie.webnode.nl facebook.com/LouKAInactie of gamlouka@gmail.com