Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Meer dan een druppel op de gloeiende plaat

LAREN – Vrijdag 22 april was er een inspirerende bijeenkomst in het Kulturhus in Laren over armoede en sociale uitsluiting. Een symposium dat georganiseerd werd door de stichting Hulpverlening Lochemse Kerken vanwege haar 10 jarig bestaan. Na de ontvangst door Jan Getkate (voorzitter) werden de bezoekers blij verrast met een betrokken verhaal van wethouder Trix van der Linden over het gemeentelijk armoede beleid.

Meer dan een druppel

Pastoor Gerben Zweers uit Arnhem legde de basis voor de discussie met zijn uitleg over de zeven werken van Barmhartigheid, zoals dit is beschreven in de bijbel. De kerk is door de eeuwen heen grondlegger geweest van de ontwikkeling van het professionele zorg- en welzijnsaanbod. De secretaris van de Raad van Kerken, Klaas van der Kamp, vertelde over de opzet van het Knooppunt Armoede en Kerk. Dit is een initiatief van alle kerkgenootschappen om een antwoord te geven op de terug trekkende overheid, dat ook de meest kwetsbare medelanders treft. Ina van der Burg vertelt als een van de hulpverleners hoe de SHLK dat nu al 10 jaar in Lochem, Barchem en Laren oppakt. Dagvoorzitter Laurens Jan Stam was een uitstekende dirigent van deze sociale discussie, die de bedreven musicus Stefan Potman de vrije hand gaf in de ontspannende muzikale intermezzo’s. De organisatoren Jaap Huizinga en Dirk Stoevenbelt kunnen terugkijken op een geslaagde jubileum bijeenkomst die de SHLK op de kaart heeft gezet in het Lochemse. Maar vooral de betrokkenen naar huis heeft gestuurd met een duidelijke en inspirerende opdracht.