Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Mortuarium in Kulturhus

’t Kruispunt in Laren heeft nu familiekamers

LAREN – Het mortuarium in Kulturhus ’t Kruispunt in Laren heeft nu familiekamers en die wil men u graag laten zien tijdens de open dag op zaterdag 26 september van 11.00 uur tot 15.00 uur.De aanpassing van het mortuarium, met familiekamers, is gereed. Vorig jaar werd een donatie uit het Rabo Coöperatiefonds ontvangen. Samen met een gift van het Monuta Charity Fund, alsmede enkele subsidies én eigen middelen, is men er in geslaagd deze te realiseren.

Door de Begrafenisvereniging Laren is bij opheffing van hun vereniging ook een bedrag geschonken ter besteding aan de familiekamers. In nauw overleg heeft schrijnwerker René Bruns, als aankleding van de kamers, hiervoor enkele stiltewanden, prikborden en kandelaars gemaakt.

In ruim twee maanden hebben vele vrijwilligers en vaklieden er voor gezorgd dat het Kulturhus nu beschikt over sfeervolle familiekamers. Tevens heeft de toegang van het mortuarium een luifel gekregen, waardoor het nu een echte entree is geworden.

Voorheen werd een overledene opgebaard in het mortuarium. Voor bezoek moest een afspraak worden gemaakt met de begrafenisondernemer. Vanaf nu krijgt de familie een sleutel (in bruikleen) voor toegang tot het gebouw en de familiekamer. Zo is het mogelijk 24 uur per dag, zonder afspraak, net zo vaak en net zo lang als gewenst, een bezoek te brengen. De familie is vrij om de kamer naar eigen inzicht en gevoel in te richten. Er is een prikbord om tekeningen op te hangen. Ook staan er tafeltjes voor bloemen en op de schapjes aan de stiltewand kunt u bijvoorbeeld foto’s plaatsen.

De kamers hebben elk een naam van een bloem meegekregen. Zo zijn er de Anjer (betekenis: toewijding/sterkte/waardigheid), Lelie (zuiverheid/reinheid/onschuld) en Korenbloem (onafhankelijkheid).

Naast de familiekamers is er een ontvangst-/koffiekamer, waar de familie vrij gebruik van kan maken. Hier is het mogelijk zelf koffie/thee te zetten of een glas water te gebruiken uit de nieuwe pantry. Deze kamer kan zo nodig ook worden gebruikt als familiekamer.

Kulturhus ’t Kruispunt denkt hiermee voor Laren een prachtige voorziening te hebben en men wil het u graag laten zien.

Komt u even kijken tussen 11.00 uur en 15.00 uur op zaterdag 26 september? U bent van harte welkom.