Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Speciale Larense editie van

‘t Historisch Genootschap

Speciale Larense editie

LAREN – Het Historisch Genootschap van Lochem, Laren en Barchem komt met een speciale uitgave van ‘Land van Lochem’ over Laren Gld. Op initiatief van de Programmaraad wordt op zaterdag 25 juli om 14.30 uur in ’t Kulturhus in Laren het eerste exemplaar aangeboden door de voorzitter van het Genootschap de heer Brand.

Henk Meuleman zal dit exemplaar namens zijn vader Appie Meuleman, de bekende plaatselijke historicus, in ontvangst nemen. Het programma rond deze feestelijke gebeurtenis is als volgt. Henk Meuleman leest voor uit het werk van zijn vader. Gerald van der Wal geeft een presentatie over zijn familiegeschiedenis, meer dan 150 jaar schildersbedrijven Van der Wal in Laren. Beide onderwerpen komen ook in de speciale uitgave  van ‘Land van Lochem’ aan de orde.

Daarnaast zal Dik Kok vertellen over het plaatsen van een bankje aan de Lenderinkstege, die deel uitmaakt van het Pieterpad. Naast dit bankje komt een bord met daarop een afbeelding van het gezicht op Laren uit 1866. Er komt een tekst op van meester Heuvel op voordracht van de Larense werkgroep Meester Heuvel. Belangstellende zijn van harte welkom in ’t Kulturhus.