Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken 10 jaar

LAREN – Op vrijdagmiddag 22 april zal de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken aandacht schenken aan haar 10 jarig bestaan met een symposium over armoede en sociale uitsluiting. Het zal om 14.00 uur in het Kulturhus in Laren worden geopend door wethouder mevrouw Trix van der Linden. De titel is “10 jaar SHLK: meer dan een druppel op een gloeiende plaat”.De SHLK werd in 2006 opgericht door vijf kerken die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Kerken Lochem, Laren, Barchem. Vanuit deze kerken is het bestuur gevormd. Men vond dat er veel beter hulp geboden zou kunnen worden aan mensen die het minder goed hebben, als dit vanuit een bredere organisatie gebeurde dan vanuit elke kerk apart.

Iedere inwoner kan een beroep doen op financiële ondersteuning van de stichting, wanneer zij buiten de reguliere hulp vallen. Of men lid of geen lid is van één van de deelnemende kerken, speelt geen rol. De SHLK heeft voor de hulpvragen drie hulpverleners in vrijwillige dienst. Zij bezoeken mensen die steun vragen en brengen in kaart welke hulp noodzakelijk is en hoe de stichting hieraan tegemoet kan komen. De financiële steun wordt verleend via bij winkels te besteden bonnen, leningen en soms een gift. De privacy is daarbij volledig gewaarborgd, omdat alle contacten alleen via de hulpverleners lopen. De hulpvraag komt binnen via een speciaal telefoonnummer. (Zie gemeentegids, website, brochure.)

Ook ondersteunt de SHLK kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs, van wie de ouders de kosten voor schoolactiviteiten die ook buiten de gemeentelijke regelingen vallen, niet kunnen betalen. Aanvraag en toewijzing lopen via de hoofden van scholen.

De inkomsten van de stichting bestaan uit een jaarlijkse afdracht door de kerken en één of twee keer per jaar een kerkcollecte. Daarnaast zijn er gelukkig grote en kleine donaties en ook sponsorbijdragen; de laatste jaren meer dan daarvoor. Dit biedt de stichting  de mogelijkheid om meer taken op te pakken. Eén ervan is het ondersteunen van projecten van Stichting Welzijn Lochem, zoals voor jongeren en tienermoeders. De SHLK acht het van groot belang om deze groepen in onze samenleving meer kansen voor de toekomst te bieden en wil dit via financiële projectbijdragen tot uitdrukking brengen.

De SHLK beseft goed dat de hulpvragen die haar bereiken, slechts een klein deel is van wat er in werkelijkheid aan financiële hulp in Lochem, Laren en Barchem nodig is. Het bestuur hoopt door het lustrumsymposium grotere bekendheid te krijgen voor haar werk, zodat de SHLK nog meer kan betekenen voor mensen die wat extra financiële steun goed kunnen gebruiken.

De stichting heeft een informatieve brochure en ook via de website www.shlk.nl is meer informatie te vinden o.a. over de ANBI-status en hoe men het werk van de SHLK financieel kan steunen.

De aanmelding voor het symposium verloopt onder meer via de website www.shlk.nl