Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vereniging voor Winterlezing Laren

LAREN – Op donderdag 26 november komt Wil Schackmann uit Groningen een lezing houden met als titel “Het leven in de koloniën”. Het betreft in dit geval gebieden in zuidwest Drenthe en noord-Overijssel, waar tijdens de eerste helft van de 19de eeuw bedelaars uit met name het westen des lands aan het werk werden gezet. De spreker schreef daar boeken over.Ook tijdens zijn voordracht, vertelt Schackmann, mede aan de hand van anekdotes, over bedelaars, die eigenlijk gewoon gehandicapten zijn, zwanger geraakte kolonistendochters en de speurtocht naar de “dader”, het verbod op sterke drank en de mogelijkheden daar onder uit te komen.

De bijeenkomst zal worden gehouden in zaal Stegeman, Dorpsstraat 1 te Laren. De aanvang is om 20.00 uur.

Niet leden kunnen tegen betaling van € 4,00 de avond bijwonen.