Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vereniging voor Winterlezing Laren

LAREN – Op donderdag 19 januari komt Gerrit van Middelkoop een lezing houden met als onderwerp ‘Gewone dingen in het bijzonder’. Spreker zal ingaan op de noodzaak van het oprichten van De Dingenpartij om op te komen voor de universele rechten van ‘Het Ding.’Tot slot laat van Middelkoop een selectie van zijn kunstwerken de revue passeren om te onderstrepen dat het hem ernst is om op te komen voor de rechten van het ding.

De bijeenkomst zal worden gehouden in zaal Stegeman, Dorpsstraat 1.

De aanvang is om 20.00 uur.

Niet leden kunnen tegen betaling van € 4,00 de avond bijwonen.