Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Wie verdient de

Wakker Award 2015?

LAREN – Zijn er in 2015 initiatieven op het gebied van leefbaarheid van en/of voor het dorp Laren geweest die volgens u beloond moeten worden? Deze initiatieven kunnen worden aangemeld bij de werkgroep Leefbaarheid van belangenvereniging Wakker Laorne die de inspanning bijzonder waardeert met de jaarlijkse uitreiking van de Wakker Award.De Wakker Award is een aanmoedigingsprijs die door de werkgroep in 1996 in het leven is geroepen. De werkgroep roept daarbij inwoners van Laren en omgeving op om kandidaten voor de award voor te dragen.

De Award is bedoeld om een persoon of een groep mensen in het zonnetje te zetten voor hun bijzondere inspanning voor het leefbaar houden en/of maken van Laren. Het gaat hierbij om de inzet in het afgelopen jaar (2015).

Die inspanning kan gedaan zijn door organisatie van een evenement of voor het verbeteren van het aanzicht in of om het dorp Laren. Ook zij die vermaak bieden aan jongeren c.q. ouderen of zich op een andere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de Larense gemeenschap kunnen worden aangemeld.

Vorig jaar is de Wakker Award uitgereikt aan de werkgroep “Kunstgrasmakers” die in een kort tijdsbestek bij het scholencomplex een prachtig kunstgrasveld wist te realiseren.

Kandidaten voor de Wakker Award 2015 kunnen tot 31 januari worden aangemeld bij de werkgroep Leefbaarheid via e-mail ansroekevisch@kpnmail.nl of telefonisch: Ans Roekevisch, 0573-402118. Laat uw stem horen!!