Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Aanleg speelbos met bostheater in Lettele

Oranjefonds doneert € 15.000

LETTELE – Begin 2018 is gestart met de aanleg van een speelbos met een klein openluchttheater in het dorp Lettele.Sportcomplex en Kulturhus De Spil grenzen aan het landgoed de Oostermaet. Een deel van het landgoed, circa 2 hectare groot, is in bruikleen gegeven aan Kulturhus De Spil door Stichting IJssellandschap. Dit bosperceel wordt ingericht als wandelpark (Het Spilbos); er komen speeltoestellen van natuurlijk materiaal die samen met de jeugd van Lettele worden ontworpen. Daarnaast komt er een klein openluchttheater (het Oostermaet-Bostheater) voor circa 150 bezoekers. Ook komen er drie klimelementen. Het geheel wordt geen attractiepark, maar een voor iedereen toegankelijk wandel- en speelgebied. Aantrekkelijk voor inwoners van Lettele maar ook voor bezoekers en inwoners van Deventer.

Dit alles is mogelijk dank zij een subsidie van Europa, de gemeente Deventer, Provincie Overijssel in het kader van Leader (€ 50.000); het Oranjefonds (€ 15.000); het Noaberschapsfonds (€ 5.000); een garantstelling door het Kulturhus (€ 10.000) en vooral ook door de inzet van vrijwilligers.

 

Doel

Bosperceel inrichten voor recreatief medegebruik. Daarmee wordt een aantrekkelijke omgeving gecreëerd voor jong en oud in Lettele e.o. en een speelse verbinding tussen de Stad Deventer en de natuur van de Oostermaet.