Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De toekomst van de

H. Nicolaaskerk in Lettele

Door Marlies ter Horst

LETTELE – Begin dit jaar kwam het bericht dat de H. Nicolaaskerk in Lettele per 2025 gesloten gaat worden. Officieel heet dat: onttrokken worden aan de eredienst. Velen schrokken van dit bericht. Teleurstelling, boosheid, berusting: veel emoties kwamen los. Al snel kwam een groep betrokken Lettelenaren bijeen om zich te beraden. Wat betekent dit voor Lettele, haar inwoners en haar kerkgangers?

Er is een brede werkgroep gevormd die een enquête heeft samengesteld om te onderzoeken waar in de gemeenschap behoefte aan is. Behoefte van de werkgroep was om eerst te weten hoe groot het draagvlak is om de kerk met pastorie voor de gemeenschap te behouden. Waar is onder de Lettelese gemeenschap draagvlak voor?

Het enquêteformulier is verspreid als bijlage bij ’t Zout van juli 2021. Ook kon de enquête tot medio augustus 2021 digitaal worden ingevuld.

Het resultaat is dat er veel reacties op de enquêtes zijn ontvangen. Uit de digitale vragenlijsten blijkt dat gemiddeld de respondenten zo’n 30 minuten de tijd namen om de vragenlijst serieus in te vullen. De leeftijd varieert van 25 tot 83 jaar oud en opvallend hierbij was ook dat veel “niet” parochianen (38%) de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.
Grote gemene deler in de uitkomsten was toch vooral dat velen een toekomstige sluiting hadden zien aankomen. Alleen dat dit nu al aan de orde was, maakt dat veel mensen wel zeer teleurgesteld zijn in de beslissing van het bestuur van de H. Lebuinusparochie. Vooral de manier waarop. Het feit dat in de
H. Nicolaas door de vele vrijwilligers alle werkzaamheden kunnen worden gedaan én de gulle financiële bijdragen, leidt tot onbegrip over het besluit. Veel reacties gebruiken de term: boos, verdrietig, teleurgesteld, voelden ons in de steek gelaten. Ook waren er kinderen die teleurgesteld hebben gereageerd.

Vele reacties geven aan ook vooruit te willen kijken. Voorstellen voor toekomstige bestemming en invulling van het parochiegebouw en kerk zijn veel ontvangen. Vooral om nader onderzoek voor een ruimte voor gebed en voor rouw en trouw, maar ook woningbouw/ appartementen, culturele invulling én een mogelijk gebruik door de naastgelegen basisschool zijn opties die aangedragen zijn. Veruit de meerderheid wenst de gebouwen, de kerk en kerktoren met haar klokken te behouden.

Bij vrijwel alle reacties op de afsluitende vraag (Zijn er nog vragen of opmerkingen?) wordt ook een grote mate van dankbaarheid uitgesproken om deze vragenlijsten te mogen invullen. Velen waardeerden het. Het getuigt voor de werkgroep van een grote mate van betrokkenheid en betekenis van de huidige Nicolaaskerk voor de geënquêteerden.

Het betekent ook dat de werkgroep hiermee waardevolle informatie heeft ontvangen om verder te kunnen. De werkgroep dankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen en gaat vol energie werken aan de verdere uitweg. De werkgroep gaat de uitkomsten van de enquête delen met het bestuur van de H. Lebuinus.

Het uitgebreide resultaat van deze enquête staat op https://lettele.nl