Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

EHBO Lettele-Okkenbroek: De rek is er uit…… Of toch niet?


Door EHBO Lettele/Okkenbroek

LETTELE/OKKENBROEK – Helaas heeft de EHBO vereniging van Lettele en Okkenbroek moeten besluiten om dit jaar geen ondersteuning te verlenen aan enkele (grote) evenementen. De EHBO betreurt dit besluit, maar het lukt niet meer om voldoende actieve EHBO’ers in te zetten.
In overleg met de leden heeft het bestuur een deel van de aanvragen afgewezen. Het betreft de dorpsfeesten in Lettele en Okkenbroek en het Hakselfest in Okkenbroek. Ook de aanvraag van een nieuw evenement de ‘Karmse op de Oude Molen’ is niet gehonoreerd. De andere evenementen zijn inmiddels wel ingepland voor EHBO-ondersteuning, maar ook dat was nog een hele puzzel.

Keuzes maken
Een combinatie van factoren heeft tot deze beslissing geleid. Het aantal actieve leden is de afgelopen jaren terug gelopen van ruim 40 naar nu beneden de 20. De leeftijd van de leden is hoog, bijna allen boven de 60. Daarnaast zijn enkele leden door ziekte momenteel niet inzetbaar of is door werk maar een beperkt aantal uren inzetbaar. De animo voor de bemensing van de late avonddiensten is vrijwel nihil. Daarnaast neemt het aantal evenementen in de dorpen toe. Aan motivatie ontbreekt het de leden niet, maar het lukt gewoon niet meer om aan de aanvragen voor ondersteuning te voldoen.
Tijdens de algemene ledenvergadering 2022 heeft het bestuur aan de leden het dilemma van de bemensing voorgelegd. Hoe zien zij de toekomst voor zich, nu het ledental en de inzetbaarheid teruglopen en de aanwas van nieuwe leden uitblijft.
Uitkomst van de ledenraadpleging: Ondersteuning van de eendaagse evenementen lukt nog wel voor dit jaar 2022. Echter de komende jaren, als er geen nieuwe leden bijkomen, zal ook dat niet lukken en zal de EHBO-vereniging Lettele-Okkenbroek uiteindelijk niet meer bestaan.
Een verdrietige conclusie, maar het is niet anders. Het bestuur heeft dit standpunt overgenomen.

Alarm
Als de EHBO-vereniging Lettele-Okkenbroek stopt, betekent dat meer voor de beide dorpen dan dat evenementen niet meer worden bemenst. Ook andere activiteiten worden niet meer uitgevoerd, zoals de organisatie en het verzorgen van de Reanimatietrainingen (met ong 30 deelnemers), de EHBO-workshops op de lagere scholen, de maandelijkse check ups van de AED’s en de jaarlijkse training van de zwembadvrijwilligers (ong. 60 deelnemers) in Lettele. Ook deze taken voeren de leden van de EHBO uit.
Een behoorlijk aantal dorpsgenoten zal dan buiten het dorp naar een Reanimatietraining moeten zoeken om de basisvaardigheden op peil te houden. De checkups van de AED’s moeten worden uitbesteed. En we hebben al enkele malen ondervonden: een werkende AED kan een leven redden.

Red jij (met ons) de EHBO?
Oproep aan iedereen! Kom op verenigingen in Lettele, Okkenbroek. Doe een oproep onder de leden om de EHBO te versterken. En jij, fitte, kwieke en misschien nieuwe dorpsgenoot, kijk eens of je nog tijd vrij kunt maken om ong 2 uur per maand een bijdrage te leveren aan de EHBO. Ook als je in de omgeving van beide dorpen woont, ben je van harte welkom om je aan te sluiten. Je leert er dorpsgenoten kennen. Vanaf 16 jaar ben je meer dan welkom Je levert gelijk een bijdrage aan het in stand houden van het verenigingsleven in Lettele en Okkenbroek.

Belangstelling?
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Anke Haverslag, telefoon 06 51635021, of Gerlof Wijnja, telefoon 06 55796794. Mailen kan ook: bestuur@ehbo-lettele-okkenbroek.nl Aanmelden om lid te worden of gewoon een keer een oefenavond bijwonen om sfeer te proeven, ook dat is mogelijk.