Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

H. Nicolaaskerk Lettele, 40 jaar catechese

LETTELE – Op zaterdag 7 oktober wordt uitgebreid gevierd dat het 40 jaar geleden is dat in de H. Nicolaasparochie in Lettele, de catechese van start is gegaan. Allen die in het verleden actief waren en nog steeds actief zijn, bij alle activiteiten waar de kinderen en schooljeugd bij betrokken zijn, zijn uitgenodigd om dit 40 jarig jubileum mee te vieren.In de feestelijke viering waarin pastoor Baneke en diaken Marc Brinkhuis voorgaan, zullen ook alle jeugdkoren van de parochie H. Lebuïnus meedoen. Pastoraal medewerker Clazien Broekhof zal  uiteraard ook haar aandeel leveren.

Het is tevens de opening van het catechesejaar. En uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan Wereldmissiedag voor kinderen. De envelopjes die op school zijn ingeleverd, worden in de viering ingezameld.

U bent allemaal van harte welkom in deze viering.