Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Het Bouwhuis nodigt uit!

LETTELE – Het Bouwhuis nodigt u van harte uit voor de opening van de tentoonstelling Area. De opening vindt plaats op zondag 15 november tussen 15.00 en 17.00 uur. U wordt verwelkomd met een High Thee; smaakvol, eenvoudig en passend bij het Bouwhuis. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, op het Bouwhuis zelf, Cröddendijk 8.

Area

In de bouwkunde betekent dit woord ‘open ruimte voor of om een vroeg christelijke kerk of een synagoge, veelal kerkhof’. In algemene zin betekent dit woord een plek of begrensd gebied of ‘elke vlakke ruimte die voor een bepaald doel is opengelaten’. Hoe interessant als deze betekenissen in verband worden gebracht met de werken van Arjen Geurts, Jonna Balk en Diana Hoogeveen.

Ruimte; onmetelijke ruimte in gedachten van mensen; zwaar beperkt in gefocuste meningen van mensen; begrensd omdat menselijk handelen in de ruimte om begrenzen vraagt zo niet uitnodigt tot omkadering en markering en bepaling.

Arjen Geurts (Eelde) schildert ruimte. Of hij zich de ruimte in schildert, zich juist als observator ruimte benadert in meer overdrachtelijke zin is in zijn werk niet aan de orde. Hij schept ruimte. Uiterst gevoelig, met zachte hand, brengt hij olieverf op doek en geeft ruimte aan ruimte. Slechts de maat van zijn frames vormen de beperking.

Jonna Balk (Amsterdam) weet zich begrensd door voor handen zijnd en vervolgens gekozen materiaal gebruik. Van daaruit bouwt zij een suggestieve ruimte op in het platte vlak. Haar werk zou je ruimtelijke reliëfs kunnen noemen, omdat de dikte van toegevoegd materiaal op een toevallige ondergrond de ruimtelijke werking sterk beïnvloedt.

Diana Hoogeveen (Zierikzee) maakt installaties en objecten. En zij baseert zich op puurheid en logica. Voor haar deelname aan Area is zij uitgegaan van de begrensde ruimte van het Bouwhuis.

Schitterend hoe zij met een paar simpele ingrepen en combinaties het agri-culturele karakter van het Bouwhuis weet te vangen in zowel de autonome objecten als in de plaats en tijd gebonden installatie 1m2, Cröddendijk 8.

Geef elkaar begrepen ruimte; wij: de kunstenaars en hun publiek in de ruimte; onmetelijk, onbekend, gekend, erkend en begrepen.

Henriette Hogewind

 

Area loopt van 14 november 2015 t/m 24 januari 2016 en bevindt zich uitsluitend in de galerievestiging op het Bouwhuis, Lettele.

Het Bouwhuis, Cröddendijk 8, 7434 PN Lettele. info@hetBouwhuis.net | www.hetbouwhuis.net | 06- 51463812 // 06-12624418. Open van vrijdag t/m zondag van13.00 t/m 17.00 uur en op afspraak.

Het Bouwhuis is lid van de NGA, Nederlandse Galerie Associatie; het Bouwhuis voert een eigen aankoopregeling.