Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kerk-zijn tijdens de coronacrisis

LETTELE-SCHALKHAAR – Het zijn verwarrende tijden, er is veel onzekerheid nu het coronavirus ook Nederland in zijn greep lijkt te krijgen. Onze overheid doet haar uiterste best alles zoveel mogelijk in goede banen te leiden, maar dat betekent dat heel veel niet meer kan. Juist de contacten van mens tot mens mogen slechts onder strikte voorwaarden plaatsvinden, omdat daarmee het virus verspreid kan worden.Kerkdiensten

Door het coronavirus zijn er in de weekenden geen publieke vieringen in de RK-kerken in ons land. Dat geldt ook voor de kerken in de parochies H. Kruis en H. Lebuinus. Wel worden op zondag door de priesters H. Missen gelezen – zonder kerkgangers – maar wel als teken van verbondenheid. In die vieringen wordt gebeden voor de door parochianen opgegeven misintenties en voor slachtoffers van het coronavirus en voor allen die getroffen worden door deze crisis.

Op de doordeweekse dagen worden ook Eucharistievieringen gehouden op de gebruikelijk tijden in Schalkhaar en Lettele. Daarnaast is er iedere morgen van 9.00 uur tot 9.15 uur een gebedsmoment in de kerk van Lettele en iedere middag om 17.00 uur een Vesperdienst in de kerk van Nieuw Heeten. Hierbij zijn kleine groepen kerkgangers welkom. Dagelijks zijn de kerken van de beide parochies zoveel mogelijk geopend. Dagelijks kunnen ook producten naar de kerk worden gebracht voor de voedselbank. De voedselbank kan in deze tijd wel wat extra’s gebruiken.

Op de websites van de parochies H. Kruis en H. Lebuinus wordt dagelijks een meditatie, overweging of filmpje gezet. Het pastorale team zal ook vieringen en korte boodschappen gaan uitzenden via de websites van de parochies – zogenaamde livestream uitzendingen.

 

Een luisterend oor

Als kerk willen we er zijn voor elkaar. En juist nu is dat moeilijk. Maar we laten niemand vallen en daarom laten we iedereen, die daar behoefte aan heeft, weten dat we er zijn met een luisterend oor. We kunnen u weliswaar niet persoonlijk komen bezoeken, maar we kunnen wel met u bellen bijvoorbeeld. Wilt u graag uw verhaal kwijt nu u de deur niet uit mag, komen de muren op je af omdat je als gezin ineens op elkaars lip zit nu de scholen gesloten zijn, er thuis gewerkt wordt of er helemaal niet gewerkt kan worden, of heb je er gewoon behoefte aan even de stilte te doorbreken, dat kan. We zijn er voor u, voor jou.

Op de website van de parochie en in het parochieblad kunt u via de secretariaten contact zoeken en treft u de telefoonnummers van de leden van het pastoraal team aan. Er zijn naast het pastoraal team ook veel hartelijke vrijwilligers, die normaal gesproken mensen bezoeken en die van harte bereid zijn eens met iemand te bellen. Schroom niet, maar laat het ons weten.

 

Namens pastoraal team parochie H. Kruis en H. Lebuinus, mede namens alle bezoekers in alle locaties.