Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Koninklijke Onderscheiding voor pater Jan Brinkhof

LETTELE- Bij Koninklijk Besluit is de heer Johannes Wolterius Brinkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Andries Heidema reikte, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheidingstekens uit.

Pater Jan Brinkhof is al ruim 40 jaar werkzaam in Zuid-Amerika, waarvan 25 jaar in de deelgemeente Comas, Lima, Peru.

 

Chili

Op verzoek van de Oblaten heeft de heer Brinkhof in Santiago opbouwwerk verricht. Met zijn werk als priester en lezer van de dagelijkse mis probeerde hij mensen hoop te laten houden en christelijke normen en waarden bij te brengen. Na de militaire coup van 1973 en de val van de socialistische president Allende, zat hij gevangen in Chili. Nadat zijn congregatie hem vrij kreeg, is hij naar Peru, Comas gegaan.

 

Peru

Evenals in Chili werd pater Jan Brinkhof in Peru geconfronteerd met ellende en de soms uitzichtloze positie van de allerarmsten. Cruciaal hier was het gebrek aan inkomen en daarmee ook de honger.

De heer Brinkhof is vanuit de kerk eetplaatsen gestart. Aanvankelijk een paar, maar inmiddels 130 in Comas. Hij heeft met de stedelijke koepel van eetplaatsen (ook door hem opgezet) plannen om ze uit te breiden over alle andere sloppenwijken van Lima.

Hiermee wordt er ook een soort ‘sociale’ controle gehouden op de gezinnen in de wijken. Wie lange tijd niet is geweest, kan een bezoekje verwachten om te kijken of er iets aan de hand is en of er hulp nodig is.

 

Eetplaatsen

De eetplaatsen zijn een opstap naar vergroting van de eigenwaarde, zelfredzaamheid en maatschappelijke en ‘politieke’ participatie.

Het Latijns Amerika Komité kwam met de heer Brinkhof in contact toen hij een lezing gaf in Lettele over zijn werk in Lima. Zijn projecten pasten en passen prima in de doelstellingen van het toenmalige LAK. Dit contact heeft uiteindelijk geleid tot het realiseren van de eetplaats Santa Rosa.

 

Kleinschalige ontwikkelingsprojecten

Sinds de oprichting van de Stichting Sittard – Rosa – Lima is er nauw contact met de heer Brinkhof. Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. Volgens de stichting is Brinkhof een zeer gedreven opbouwwerker die zich geheel belangeloos en met grote persoonlijke offers inzet voor de inwoners van de sloppenwijken van Lima. Zijn kracht is om bewoners te stimuleren  en vormen om zelf actie te ondernemen. Hij bemiddelt bij het verkrijgen van projectgelden en legt contacten met  organisaties en overheden. Maar bewoners moeten verder alles zelf doen.

Zelf leeft hij zeer sober. In principe mag hij elk jaar een maand naar Nederland, maar hij gaat eens in de drie jaar. Hij besteedt het geld voor het vliegticket liever aan de eetplaatsen.

Foto Alex Schokker. (Archief).