Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Kulturhus De Spil geeft op Startfestijn startschot voor geldinzameling en vrijwilligerswerving

Startfestijn van Kulturhus De Spil
zeer druk bezocht

LETTELE – Ruim 250 mensen hebben het Startfestijn van Kulturhus de Spil bezocht. De sportzaal was veranderd in een gezellige en mooi versierde theaterzaal. Op de avond is het startschot gegeven voor de inzameling van € 100.000 middels het uitgeven van obligaties. Ook werden de aanwezigen opgeroepen als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken bij de bouwwerkzaamheden.

“Schop in de grond, in 2015 of nooit; aan Lettele zal het niet liggen”

Onder dit motto opende de avondvoorzitter, AnneMarie van Oldeniel, de avond. Zij werd daartoe uitgenodigd door Toos en Trees, twee BL-ers (bekende Lettelsen). Zij vonden dat AnneMarie dat best kon doen, een soort noaberplicht, als buurvrouw van De Spil.

 

Gemeenschapszin, burenhulp, vrijwilligerswerk en financiële bijdragen

Deze thema’s stonden centraal in de gehele presentatie van de plannen om van De Spil een Kulturhus te maken. Zonder gemeenschapszin, vrijwilligerswerk en financiële bijdragen was Lettele niet gekomen waar het nu is, Een Kern Waar Pit In Zit. Voor de realisering van een kulturhus zal dat niet anders zijn.

 

De plannen

Via een 3D presentatie en een 3D filmpje werd de laatste versie van de vernieuwbouw getoond. Naast het Kulturhus zullen ook de kleedkamers vernieuwd worden. Totale kosten voor de vernieuwbouw van het Kulturhus en de kleedkamers bedragen € 850.000. Impressie van de plannen vind je op de website van Kulturhus De Spil.

 

Financiering en Geldmeter

Totaal aan giften, subsidies, schenkingen en bijdrage van De Spil bedragen € 550.000. Hiervan is een bedrag van € 36.500 door verenigingen en stichtingen uit het dorp bijeengebracht. Voor een specificatie van de bedragen zie de geldmeter op de site van het Kulturhus. Deze geldmeter is op het startfestijn gevuld met de al toegezegde bedragen. Bij het vullen bleek er een tekort te zijn van € 300.000. Daarvan wordt € 200.000 als bijdrage van de gemeente gevraagd en € 100.000 van de inwoners van Lettele in de vorm van obligaties en/of schenkingen. Op de avond is het startschot voor de obligaties gegeven. Tijdens het festijn werd al voor een bedrag van bijna € 10.000 aan obligaties ingetekend. Informatiepakketten betreffende de obligaties zijn te verkrijgen bij De Spil en Roesink. Vrijwilligers zullen bij ieder huishouden in het dorp een informatiepakket bezorgen en vervolgens een afspraak maken om de formulieren weer op te halen. Informatie over de obligaties staat op de website van Kulturhus De Spil en in De Letter van maart 2015.

Via de geldmeter, geplaatst aan het begin van de sportweg en op de web site van Kulturhus De Spil, kan iedereen de financiële stand van zaken volgen.

 

Boek: Lettele, Oerspronkelijk Salland

Twaalf schrijvers uit Lettele zijn bezig met het schrijven van een boek over dit mooie dorp. De opbrengst komt ten goede aan het Kulturhus. Tijdens het Startfestijn is de mogelijkheid geopend om op het boek een voorinschrijving te doen. Meer informatie, zie de website van Kulturhus De Spil.

 

Vrijwilligers

Zonder werk van vrijwilligers is het onmogelijk het Kulturhus te bouwen. Op de avond zelf hebben zich al tal van mensen aangemeld om mee te helpen bij de bouw. Via de site van Kulturhus De Spil en bij de leden van de bouwcommissie kunt u zich nog steeds aanmelden als vrijwilliger. In het totale kostenplaatje is een bedrag van € 38.500 opgenomen voor zelfwerkzaamheid.

 

Nieuw logo Kulturhus De Spil

Op de avond is ook het nieuwe logo van Kulturhus De Spil onthuld. Het logo bestaat uit een beeldmerk en een woordmerk. Het cursieve woordmerk symboliseert het frivole, met een opwaartse lijn. Het beeldmerk is een S die is opgebouwd uit twee gelijke vormen, een twee-eenheid waarbij de overlapping het punt laat ontstaan waar het om draait; De Spil. De kleuren oranje en blauw zijn complementair aan elkaar. Ze versterken elkaar wanneer ze samen worden toegepast en vormen een eenheid als je kijkt naar de kleurencirkel. Oranje voor de sprankeling, gezelligheid en eensgezindheid, blauw verbeeld de saamhorigheid en sluit aan bij het bestaande blauw.

 

Feest

Na een dankwoord aan de talloze vrijwilligers die meegeholpen hadden aan het mogelijk maken van het Startfestijn werd het tweede gedeelte van de avond ingeleid door de Lettelse Revue met een sprookje en een lied over het Kulturhus. Daarna was het de beurt aan US en Fools Gold, twee bands met Lettelse roots. Het bleef nog lang gezellig en druk in de mooi versierde sportzaal.