Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nicolaaskerk Lettele

LETTELE – Dit jaar wil men opnieuw een sobere maaltijd klaarmaken halverwege de Vasten en wel op woensdag 7 maart om 18.00 in de pastorie.Dan kunnen ook degenen die daarna naar de Kruisweg willen daar om 19.15 aan deelnemen. Het gaat om een simpele maaltijd, met een collecte voor uw bijdrage. De opbrengst van deze collecte gaat naar de Vastenactie van de parochie.

U bent van harte welkom, kinderen vanzelfsprekend ook. U kunt zich opgeven bij Diny Meijerink (dinymeijerink@kpnmail.nl of 06-12644518), tot zondagavond 4 maart.

U kunt zich daar ook opgeven als u zin heeft om mee voor te bereiden.