Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Samenwerking R.K. parochies H. Lebuinus Deventer en H. Kruis Raalte

LETTELE – Inmiddels is het al wel een beetje bekend dat de parochie H. Lebuinus in Deventer en omgeving en de parochie H. Kruis in Raalte en omgeving, steeds meer gaan samenwerken.Dat houdt ook in dat er niet meer in alle geloofsgemeenschappen iemand van het pastorale team voor zal gaan in de weekendvieringen. Zo dus ook met Pasen.

Op Paaszaterdag is er in Lettele dus geen viering. Wel op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, (zie het overzicht in `t Zout of in de Bathmense krant).

De werkgroep gezinsvieringen nodigt u allen uit op Eerste Paasdag voor een Woord- en Communieviering met Pastoraal medewerker Clazien Broekhoff. En na de viering natuurlijk paaseitjes zoeken in de pastorietuin.

’s Avonds is er weer het traditionele paasvuur op de Enk aan de Oerdijk. Vanaf de Paaskaars in de kerk wordt het vuur lopend meegenomen naar de paasbult. Letterlijk een lopend vuurtje.

En dan is er maandag tweede paasdag nog een eucharistieviering.

Ondanks dat niet alle vieringen in Lettele door kunnen gaan, hoopt de Werkgroep Pastoraat Lettele wel dat iedereen Pasen op een goede manier kan beleven.