Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Toekomst van de H. Nicolaaskerk in Lettele

LETTELE – Zoals genoegzaam bekend gaat de H. Nicolaaskerk uiterlijk 1 januari 2025 sluiten. Dat betekent dat eucharistie vieringen er niet meer plaats zullen vinden. Er is een werkgroep kerksluiting opgestart die zich bezighoudt met de toekomst van de kerk en die ernaar streeft om de kerk te behouden voor het dorp.


In deze werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Lettele- Linde -Oude Molen van de Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaas,  coördinatoren van locatie Nicolaas kerk Lettele. Ze bestaat momenteel uit 10 mensen.
Piet Ypma namens de werkgroep: “Vanuit deze werkgroep willen wij door middel van een enquête onderzoeken hoe groot het draagvlak is om de kerk en pastorie te behouden voor het dorp en wij zijn nieuwsgierig naar ideeën waarvoor de kerk in de toekomst gebruikt zou kunnen worden.
De enquête is verspreid in het dorp en is ook toegevoegd aan ‘t Zout, Katholiek magazine van de Heilige Lebuinus Parochie. Tot 1 augustus kan men de ingevulde enquête inleveren in de brievenbus van de pastorie, Bathmenseweg 37, of  in de bus achter in de kerk. Men kan de enquête ook digitaal invullen. Ga dan naar www.lettele.nl. Daar vindt u de link om de enquête te openen. Digitaal ook graag voor 1 augustus versturen.”