Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vertrek pastor De Bekker en komst pastor Bulthuis

Lettele – In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat pastor Gauthier de Bekker de samenwerkende parochies van het H. Kruis en van de H. Lebuinus gaat verlaten. Het was zijn eerste benoeming als priester en dan is het gebruikelijk om na ongeveer vijf jaar weer een nieuwe benoeming te krijgen.

Pastor Gauthier zal half juli vertrekken. Eerst gaat hij zich enkele maanden verdiepen in geestelijke begeleiding en daarna volgt in de herfst de benoeming als parochievicaris in de binnenstadparochie van Utrecht en als gedelegeerde van de aartsbisschop voor het jongerenpastoraat.
Ronald Cornelissen, Bisschoppelijk vicaris van Deventer: “We zullen zijn enthousiasme en frisse inbreng zeker missen! Wij zijn blij voor hem met deze nieuwe stap en wensen hem Gods rijkste zegen toe!
Op zondag 30 juni zullen we tijdens en na de Eucharistieviering van 10.30 uur in de Broederenkerk in Deventer en op zondag 14 juli om 10.30 uur in de basiliek van de H. Kruisverheffing afscheid van hem nemen als lid van ons pastoraal team en als parochievicaris in onze parochies. U bent allen van harte welkom om hem te komen bedanken en uit te zwaaien.”

De parochiebesturen en het pastoraal team is blij meteen te kunnen melden dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en tevens van de parochie Sint Marcellinus.

De afgelopen 11 jaar was Bulthuis als priester werkzaam in de Heilige Maria Magdalenaparochie in Elst, Huissen, Lent en omgeving. Hij is 54 jaar geleden geboren in Goor en groeide daar op. Na een studie journalistiek en filosofie ging hij theologie studeren en volgde de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In juni 2006 is hij tot priester gewijd.

Ronald Cornelissen: “In de week voor Pinksteren was er een plezierige kennismaking met hem en de parochiebesturen en het pastoraal team. Er wordt uitgezien naar een goede samenwerking. De presentatie van pastor Bulthuis zal zijn op zaterdag 7 september. Over plaats en tijd zullen we u nog informeren. De parochies zijn heel blij met de snelle invulling van de opvolging van pastor De Bekker.”