Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gemeenschap grijpt feest aan voor vurig pleidooi behoud Looschool

Gemeenschap grijpt feest

LOO-BATHMEN – Met een petitie pleitten 22 verenigingen uit Loo Bathmen voor behoud van de basisschool in Loo. Voorzitter Rina Beltman van de Oranjecommissie Loo gaf de handtekeningen zaterdagochtend aan wethouder Liesbeth Grijsen. Dat gebeurde bij de opening van het Loofeest. De wethouder adviseerde op haar beurt de petitie aan de gemeenteraad aan te bieden. Dat gebeurt binnenkort om nogmaals de unieke positie van de Looschool te benadrukken: als bindend middel in het dorp én als school met een vernieuwende vorm van onderwijs.De wethouder ging inhoudelijk niet in op de wens de school open te houden (‘als gemeente hebben we het bestuur van scholen op afstand gezet’), maar sprak wel haar waardering uit voor pogingen het dorp leefbaar te houden. In dat opzicht wees ze op de plannen in het dorp vier starterswoningen te realiseren.

Voorgenomen sluiting van de basisschool was één van de onderwerpen die zaterdag terugkeerde in de stoet van wagens en loopgroepen tijdens de jaarlijkse optocht. Ook de vluchtelingencrisis kwam aan bod, zoals dat ook al vrijdagavond gebeurde tijdens de Revue Ogattegattegat.

Na de optocht volgde zaterdag de jaarlijkse zeskamp en de eerste Loo BQ: een barbecue voor geheel Loo. De zaterdagavond speelde zich in de feesttent af met twee bands, waarna zondagochtend de brunch, vlooienmarkt en vogelschieten werden afgewerkt. Een gezellige muziekmiddag met de Powerband vormde het slot van het feestweekeinde in Loo.

 

Uitslag optocht

Wagens

  1. De Schoolt-kinderen: Kat in t bakkie.
  2. Keetgroep ‘t Venne: De Looschool sluiten.
  3. Keet Loo: Inseminatie.

 

Loopgroepen

  1. De Schoolt/Zuidloo-heren: Starke band.
  2. Loose vrienden: Door dik en dun.
  3. Bathmense Brook: Het haasje.

 

Publieksprijs

Keetgroep ‘t Venne: De Looschool sluiten.