Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Gemeente Deventer en provincie Overijssel positief over starterswoningen in Loo

LOO – Het is inmiddels al weer 5 jaar geleden dat de bevolking van Loo zich uitsprak voor de komst van starterswoningen in Loo, om te voorkomen dat de jeugd wegtrekt en de Looschool en overige voorzieningen haar bestaansrecht verliezen. Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel uitgesproken hieraan mee te willen werken. De komst van starterswoningen in Loo is hiermee een stap dichterbij!

Op de algemene ledenvergadering van de vereniging Wonen in Loo op 30 maart jl. kon het bestuur de leden deze heugelijke mededeling doen. De vereniging Wonen in Loo bestaat uit actieve woningzoekenden en inwoners van Loo die het belang van starterswoningen onderschrijven. In de afgelopen 5 jaar zijn diverse onderzoeken verricht dankzij subsidie van de provincie Overijssel. In eerste instantie is onderzocht of het mogelijk was agrarische bebouwing om te bouwen tot starterswoningen. Dit bleek financieel niet haalbaar. Het enige alternatief is om nieuwbouw te plegen op grond, die nu nog agrarische bestemming heeft. Nieuwbouw is de enige financieel haalbare optie.

Hoe nu verder?

De vereniging heeft een aantal locaties in Loo op het oog waar de bouw van starterswoningen het meest kansrijk is. Het bestuur van de vereniging gaat met  de eigenaren van deze gronden in gesprek. Daarnaast heeft de gemeente Deventer aangegeven dat de besluitvorming via het zogenaamde ‘Werkatelier Overijssel’ plaatsvindt. Dit betekent dat er vergaderingen plaatsvinden waarin alle belanghebbenden meepraten over het project. De vereniging gaat nu op zoek naar gegadigden uit Loo die willen en kunnen meedoen aan de bouw van de starterswoningen. Lukt dit niet dan stopt het project en is de mogelijkheid op bouw van starterswoningen in Loo voorbij.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar woneninloo@hotmail.com