Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Iedereen welkom op Jaarvergadering van Oranjecommissie Loo

Iedereen welkom op Jaarvergadering

LOO-BATHMEN – De Oranjecommissie Loo, die jaarlijks het Loo Feest organiseert, houdt woensdag 9 maart de zogeheten Openbare Vergadering. Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in het Noaberlokaal in Loo om mee te praten over het feest.

Na afhandeling van de diverse verslagen, het jaaroverzicht en het financieel overzicht is er volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen over het Loo Feest 2016. De contouren van dat feest zijn al bekend maar nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Tijdens het Loo Feest 2015 zijn bezoekers opgeroepen om hun suggesties voor de leefbaarheid in Loo op te schrijven. Daarvan is toen veel gebruik gemaakt en er kwamen ook suggesties voor het feest binnen. Wie wil weten wat met die suggesties is gedaan, is eveneens welkom op 9 maart in het Noaberlokaal. Aanmelden voor de openbare vergadering is niet nodig.