Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De Looschool blijft bestaan!

Blijdschap alom: de kinderen kunnen op de Looschool blijven.

LOO-BATHMEN – Afgelopen week kregen de kinderen en ouders van de Looschool het geweldige nieuws te horen. De fusie van de Looschool en de Rythmeen is door de Geschillencommissie WMS (Wet Medezeggenschap) afgelopen week teniet verklaard. “Er is geen sprake van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen fusiebesluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen”, aldus de Geschillencommissie.

De Looschool heeft, net als veel andere scholen, te maken met krimp van aantal leerlingen. Dit is één van de redenen van het OPOD om de school te laten sluiten, naast hun zorg om kwaliteit van het onderwijs, evenals de bekostiging. De MR van de Looschool was van het begin af aan tegen de voorgenomen fusie met als gevolg sluiting van de Looschool. Ook door een goed overwogen plan om de Looschool weer te laten groeien werd door het bestuur van OPOD een streep gehaald.

Omdat de MR niet heeft ingestemd met het voorgenomen fusiebesluit, heeft het bestuur van de OPOD het geschil neergelegd bij de geschillencommissie WMS te Utrecht. Vanaf dat moment is de MR ondersteund door een jurist van Jurion, de heer Mr. W.D. Berkhout, advocaat in het onderwijsrecht. Door de uitspraak van de Geschillencommissie voelt de MR zich gesterkt.

Aankomende week zullen de MR en de bestuurder weer om tafel gaan om met elkaar de plannen voor de toekomst te bespreken. De MR ziet er naar uit om de Looschool weer te laten groeien, goed onderwijs te kunnen geven aan alle kinderen uit Loo en uit de verre omgeving. De MR is blij dat voor alle Bathmense kinderen en hun ouders de mogelijkheid blijft bestaan om te kunnen kiezen uit drie scholen, waaronder één die kleiner is opgezet en die een ander lessysteem dan het klassikale lessysteem hanteert.

 

De Looschool is een prachtige school in het buitengebied van de gemeente Deventer. Omgeven door rust en ruimte wordt er door een gespecialiseerd team les gegeven. Uitgaande van de talenten en mogelijkheden van elk kind zal ieder kind op de Looschool tot zijn of haar recht komen.