Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

De Looschool:

voor groei en bloei!

LOO-BATHMEN – Bij de Looschool is er veel enthousiasme. Bij de ouders, de kinderen en zeker bij het nieuwe team. De Looschool wil gaan voor groei en bloei. In overleg met de kinderen is er een plan ontstaan om een moestuin aan te leggen. Dit op het plein van de Looschool. Zoals in een eerder artikel te lezen was, zijn de kinderen vol enthousiasme begonnen met het verwijderen van de tegels om ruimte te maken voor de moestuin.Binnenkort zal, met medewerking van Loonbedrijf Tuller, het witte zand afgegraven worden, en er goede zwarte grond ingebracht worden. De leerlingen zullen tijdens schooluren de tijd krijgen om de moestuin te verzorgen. Aan de moestuin kunnen verschillende lessen verbonden worden, zoals rekenlessen (over gewicht), zaakvaklessen (over kringloop van water) en burgervormingslessen. Daarnaast biedt het hebben van een moestuin een welkome ontspanning en groepsvorming: samen bouwen aan hetzelfde doel. Het is natuurlijk het leukste wanneer de leerlingen zelf hun oogst kunnen proeven en hiervan kunnen genieten. En er zal ook ruimte vrij gemaakt worden om te plannen, te verkopen en het verkopen van de eventuele oogst. Dus de oogst te delen en te verkopen. Aan deze initiatieven kunnen rijke en betekenisvolle kernlessen (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen) verbonden worden met bijvoorbeeld als onderwerp omzet, gewicht en opbrengst. Ook kunnen de leerlingen de waarde van geld gaan inzien en worden zij gemotiveerd om mee te denken aan voor hun betekenisvolle casussen.

De start is gemaakt, de voornemens vanuit het team zijn er om aan deze moestuin het onderwijs en de visie te verbinden. Hierdoor wordt het geen losstaand project, maar draagt het bij aan een brede visie ‘onze natuurlijke school’, De Looschool.