Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Looschool kan open blijven

LOO-BATHMEN – Nadat enkele weken geleden bekend werd gemaakt dat er een voornemen is tot fusie van de Rythmeen en de Looschool met als gevolg dat laatstgenoemde moet sluiten, zijn er nu andere inzichten gekomen bij stichting OPOD, de overkoepelende stichting waar de Bathmense scholen onder vallen.Na gesprekken met de MR (medezeggenschapsraad) van de Looschool en de Rythmeen, ouders, team en directie van de Looschool heeft de stichting OPOD afgelopen week bekend gemaakt, dat er wel een voornemen is tot fusie maar dat dat niet direct gekoppeld is aan sluiting van de prachtige Looschool. Door deze veranderende opstelling van Stichting OPOD hebben alle betrokkenen meer tijd en ruimte gekregen om alternatieven te onderzoeken en door te rekenen. En mogelijkheden zijn er zeker om de Looschool te behouden. Want uiteindelijk is de Looschool een unieke school binnen haar verre omgeving en zeker onder de scholen die onder Stichting OPOD vallen.

Met het vernieuwende onderwijssysteem TOM (Team Onderwijs op Maat) kan de Looschool een aanzuigende werking hebben op kinderen uit de verre omgeving. En binnen OPOD is de schoolkeuze sinds vorig jaar vrij, ouders zijn niet meer postcodegebonden zoals het in het verleden was. En met volop aandacht voor het individuele kind en gebruik makend van leerkrachtspecialisme worden kinderen al op vroege leeftijd zelfstandiger. Door het geven van instructies aan kleine groepen leerlingen door vakspecialisten, op verschillende plekken in de school, krijgen de kinderen volop aandacht en kunnen ze meer bewegen ten opzichte van een klassikaal systeem waarin kinderen in (over)volle klassen op hun vaste plek moeten zitten.

Daarnaast beschikt de Looschool over een groot speelplein met allerlei klimtoestellen en een mooi voetbalveld. Een ander uniek punt van de Looschool is de integratie van peuters. Op twee ochtenden in de week hebben de peuters binnen het gebouw hun eigen ruimte en gaan ze op gezette tijden samen met de onderbouw buiten spelen. De ervaring met deze doorgaande lijn is super.

Begin dit jaar heeft de Looschool nog een verdienstelijke tweede plek gehaald bij de Onderwijsinnovatieprijs. De jury waardeerde het TOM onderwijs, omdat het team van de Looschool adaptief onderwijs weet te borgen en omdat het een waardevolle onderwijsvoorziening is voor Bathmen en omgeving. De kinderen bewegen zich zichtbaar soepel en het ‘ik’ van de individuele leerkracht is veranderd in het ‘wij’ van de school als het om het belang gaat van de kinderen.

Mocht u deze vernieuwende manier van lesgeven interessant vinden voor u en uw kind of sluit een school met veel rust en ruimte goed aan bij de onderwijsbehoefte van uw kind, schroom niet en neem contact op met de Looschool. Dit kan door een reactie te geven via de mail op mrlooschool@gmail.com