Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Looschool start schooljaar met andere onderwijsorganisatie

Looschool

Loo – Looschoolleerlingen Tess (groep 8) en Levi (groep 1) sprongen op maandagochtend 18 augustus door de met papier dichtgeplakte schooldeur: een mooie start van het nieuwe schooljaar. Dit keer maakte de Looschool daar iets bijzonders van, om te markeren dat de 102 jaar oude school in Loo-Bathmen een nieuwe tijd ingaat.

De school start met Teamonderwijs Op Maat: een andere onderwijsorganisatie. Kern daarvan: talent krijgt de ruimte! Natuurlijk: het zal best wennen zijn. Maar het team van de Looschool heeft er zin in! Na zorgvuldige voorbereiding gaat dit schooljaar Teamonderwijs Op Maat (TOM) van start.

 

Nieuw: vakspecialisten

Leerlingen hebben vanaf dit schooljaar nog steeds hun ‘basisgroep’ maar krijgen niet alleen meer les van hun eigen groepsleerkracht. Iedere leerkracht heeft nu zijn of haar eigen specialisme en geeft bijvoorbeeld taal of rekenen aan álle groepen leerlingen. Hiervoor is natuurlijk een goed rooster gemaakt en ook werd de school anders ingedeeld en ingericht. Zo kwam er een stiltelokaal en kunnen leerlingen onder begeleiding van een onderwijsassistent zelfstandig werken als andere groepen uitleg krijgen over een vak. Ook wordt meer gebruik gemaakt van ICT in het onderwijs.

 

Teamonderwijs én op maat

Met onderwijsassistent(en) en stagiaires zijn de leerkrachten samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van de school. Teamonderwijs dus! Met de andere onderwijsorganisatie wil de Looschool het onderwijs ook meer ‘op maat’ maken voor leerlingen, door goed in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Dat kan omdat leerkrachten zich focussen op een aantal vakken en zo de tijd hebben voor verdieping en verbreding van ‘hun’ vak.

Nodig was de andere onderwijsorganisatie ook. Doordat in Loo (net als in veel andere gebieden in Nederland) minder kinderen zijn, krimpt de school en moet met minder leerkrachten onderwijs geven. Met Teamonderwijs Op Maat is het mogelijk om als team goed onderwijs te blijven bieden en zelfs beter recht te doen aan verschillen tussen kinderen.