Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

NaoberLookaal van start met Leaderbijdrage

LOO – Twee projecten in Salland kunnen van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de betreffende gemeenten. De projecten dragen bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 21 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. Nu zijn de projecten NaoberLOOkaal en Iesselcider goedgekeurd.

NaoberLOOkaal
Het NaoberLOOkaal in Loo Bathmen is 40 jaar oud en hard aan vervanging toe. Het buurthuis is voorheen altijd in eigendom geweest van gemeente Deventer. De gemeenschap van Loo wil een toekomstbestendig pand realiseren dat geschikt is voor rolstoelgebruikers. De gasloze nieuwbouw wordt optimaal geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming en zonnepanelen. Loo neemt dit nieuwe pand zelf in eigendom en in beheer. Om kosten te besparen wordt het zoveel mogelijk gebouwd door vrijwilligers uit Loo. Met het nieuwe buurthuis kan Loo bestaande en nieuwe activiteiten organiseren voor een bredere doelgroep. De bouw door vrijwilligers en de activiteiten in het buurthuis bevorderen de betrokkenheid en de samenhorigheid in de gemeenschap. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of belangstelling heeft voor Naober Obligaties kan terecht op de website www.naoberlookaal.nl.
Het project ontvangt een eenmalige Leaderbijdrage van € 100.000 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer).
Ook een projectidee starten met Leader?
Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en wil je meer weten over de mogelijkheden van Leader? Neem dan contact op met een van de Leadercoördinatoren:
Mireille Groot Koerkamp: telefoonnummer: (06) 22 46 61 31 of mireille@dekrachtvansalland.nl, of Giny Hoogeslag: telefoonnummer: (06) 13 48 89 37 of
giny@dekrachtvansalland.nl.