Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Nieuwe buren in Loo!

Voorgrond Danielle Stegink, van rechts naar links, Marijn van Swigchem, Jelmer Blankena en Jeroen Bieleman.

Voorgrond Danielle Stegink, van rechts naar links, Marijn van Swigchem, Jelmer Blankena en Jeroen Bieleman.

LOO-BATHMEN – Al ruim zes jaar zijn ze bezig om nieuwe woningen te bouwen in Loo! Ze, de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief ‘Wonen in Loo’, zijn allang uitgevlogen naar andere woningen in Loo, Bathmen of zelfs verder weg. Toch hebben de initiatiefnemers en hun opvolgers, inmiddels verenigd in de vereniging Wonen in Loo, doorgezet. Juist omdat ook de vergrijzing in Loo voortgaat en de vrijkomende woningen over het algemeen te duur zijn voor starters. Ze zijn blijven strijden voor deze starterswoningen. En eindelijk, de medewerking om vier huizen te bouwen is toegezegd door provincie en gemeente. Er zitten nog wel een aantal voorwaarden aan maar dat vinden Wij een uitdaging.

En Wij dat zijn Jelmer Blankena, Jeroen Bieleman en de samenwonende Marijn van Swigchem en Danielle Stegink. Zij hebben allen een sterke band met Loo, Jelmer en Jeroen zijn er geboren en getogen en wonen nog thuis; Danielle komt dan wel uit Bathmen maar haar vader is een Looenaar en de rest van de familie van vaders kant woont er nog steeds. Marijn is ‘import’ maar al vanaf zijn vierde woont hij tegen Loo aan en zijn vriendengroep is in en rond Loo gevormd. Sinds een jaar woont hij er ook; sinds kort samen met Danielle.

Er mogen vier woningen gebouwd worden, in een rij. De ideale plaats is uiteindelijk in een ‘werkatelier’, samen met gemeente, provincie en Landschap Overijssel, vastgesteld. Deze plek is in het bosje aan de zuidkant van de Looschool. Het worden geen grote woningen en ze moeten aan strikte eisen voldoen om als starterswoning te kunnen worden aangeduid. Tevens moet het project volledig door de nieuwe bewoners geregeld worden om de kosten zo laag mogelijk te houden. “Die uitdaging gaan we aan”, zeggen de nieuwe buren. Jelmer: “Het project is nu in gang gezet. We willen in openheid aan de slag. Er wordt een plan van aanpak gemaakt en een tijdplanning opgesteld. Er zijn soortgelijke projecten in de omgeving, daar gaan we eerst maar eens kijken. Wij hopen in 2018 de nieuwe woningen te kunnen betrekken. Zo snel als er meer duidelijkheid is gaan we de bewoners van ‘Loo-City’ informeren. Over de uitdaging zijn allen het eens. “Die zit in het feit dat we alles zelf moeten regelen. Eigenlijk zijn we straks zelf de projectontwikkelaars”, aldus Marijn. “We gaan in gesprek over de grondprijs, we gaan op zoek naar het juiste type huis, via een architect maar kan ook via een bouwbedrijf. We letten daarbij waar mogelijk op duurzaamheid en energiebesparing, we bepalen onze eigen inrichting en bouwen misschien wel zelf gedeeltelijk af.” En Jeroen vult aan: “Zelfs de straat wordt van ons, misschien wel gelegd door ons, de gemeente doet daar niets aan zeggen ze. Zij zorgen voor de nutsvoorzieningen, de rest moeten we zelf doen.”

“Het eindresultaat? Een zo prettig mogelijke woning in Loo, tegen een financiële aantrekkelijke prijs binnen onze mogelijkheden”, geeft Danielle aan. “het moet ook nog weer te verkopen zijn natuurlijk, het zijn immers starterswoningen! De gemeente wil ons er eigenlijk na 5 tot 10 jaar weer uit hebben voor (weer) nieuwe buren in Loo.”

Er komen vier woningen? Er zijn nu drie gegadigden. Hoe nu verder? De nieuwe buren geven aan dat een vierde gegadigde zich op het laatste moment heeft teruggetrokken. Uiteraard jammer, maar beter nu als lopende het proces. “Dus zoeken wij een nieuw partner in het Wonen in Loo project. Je moet eigenlijk wel uit Loo komen of een sterke binding met Loo hebben. Heb je interesse, wij willen je graag informeren. Maar ons advies: stap dan snel in zodat je het hele proces nog kunt mee maken zodat je nieuwe huis ook echt je eigen huis wordt. Heb je interesse? Bel dan met een van ons. Ken je niemand van ons, of heb je geen beschikking over een telefoonnummer, bel dan met Jelmer Blankena, 06-57225415. En eindelijk, in 2018, is het dan zover, wij gaan verhuizen en dan gaat de Looschool dicht? “Dat zou toch zo zonde zijn, vinden wij allemaal. De Looschool is het hart van de Loose gemeenschap. Hier hebben velen zich gevormd en zijn de wortels van de zeer verenigingsgezinde buurtschap verankerd. Het zou erg jammer zijn als onze kinderen dat niet mee kunnen maken. Als het aan ons ligt blijft de school nog lang onze buur.”

 

ONDERSCHRIFT FOTO: