Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Openbare vergadering

Oranjecommissie Loo

LOO-BATHMEN – Belangstellenden zijn woensdag 26 oktober welkom op de openbare vergadering van de Oranjecommissie Loo. Vanaf 20.30 uur kunnen de aanwezigen in het Noaberlokaal in Loo meepraten over het Loofeest. De voorbereidingen voor dat feest zijn al begonnen. Het evenement zelf is op 16, 17 en 18 juni 2017.De Oranjecommissie houdt jaarlijks twee openbare vergaderingen. In het voorjaar en in het najaar. In de najaarsvergadering komen geen jaarverslagen of financiën aan de orde. Er wordt vooral vooruitgeblikt op het aanstaande feest en eventuele nieuwe onderdelen. Voor iedereen die ideeën heeft voor het komende Loofeest, is het dé gelegenheid om met het bestuur van gedachten te wisselen.