Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Originele verkeersborden in Loo

LOO – Soms moet je ’t heft maar in eigen hand nemen en zo dacht men in Loo daar ook over. Daar zijn om één of andere reden de verkeersdrempels weg gehaald en dat is te merken ook!Automobilisten scheuren er bij tijd en wijle flink op los, zeker wanneer er op de A1 weer een file staat en de weg door Loo als sluipweg wordt gebruikt. Omdat er, ondanks aandringen van aanwonenden, van overheidswege maar geen maatregelen worden genomen om de automobilist zich aan de maximale snelheid van 30 km te laten houden, besloot een groepje inwoners zelf maar iets te gaan doen. Zo kwam de organisatie van buurtfeest 2018 Loo City op het idee om zelf borden te maken om passanten op de maximum snelheid te wijzen én ze te bedanken dat ze zich aan de regels hebben gehouden!