Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Plan vastgesteld voor 12 woningen aan Bettinkdijk in Loo

Loo, Bettinkdijk Stedenbouwkundig plan

Loo – Aan de Bettinkdijk in Loo komen 12 nieuwe woningen. Het gaat vooral om starterswoningen en om woningen voor jonge gezinnen. Ook lijkt er in Loo behoefte aan collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO verkoopt de gemeente een kavel aan een groep, die op die kavel zijn eigen woningen gaat ontwikkelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundig plan vastgesteld. De grond aan de Bettinkdijk is inmiddels in bezit van de gemeente. Nadat de gemeenteraad zijn akkoord heeft gegeven, start het wijzigen van het omgevingsplan. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in de loop van 2025.

Samen met bewoners
In december 2023 gingen ruim 50 bewoners van Loo in gesprek met de gemeente over de woonbehoefte en de stedenbouwkundige inrichting van de locatie aan de Bettinkdijk. De opbrengst van die avond vertaalde de gemeente in een eerste versie van het stedenbouwkundig plan. Bewoners konden daar in maart hun reactie op geven. Mede op basis van deze reacties heeft de gemeente het definitieve plan gemaakt.

Samen bouwen
Groepen bewoners die geïnteresseerd zijn in samen bouwen (CPO) en meer willen weten over de mogelijkheden, kunnen een mail sturen naar
woningbouwloo@deventer.nl.

Meer informatie
Op www.deventer.nl/loo staat meer informatie over de woningbouwplannen in Loo.