Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Sluiting Looschool

nog niet zo zeker

LOO-BATHMEN – De Looschool is al sinds de oprichting in 1912 een kleinere school met alle voordelen van dien. Zoals kleine klassen en daarmee veel aandacht voor het individuele kind. Twee jaar geleden is er een bewuste keuze gemaakt voor een vernieuwend onderwijssysteem TOM: Team Onderwijs op Maat. Dit in samenspraak met Stichting OPOD, de overkoepelende stichting waar de Bathmense scholen onder vallen.

Juist deze stichting heeft het voornemen de geldkraan dicht te draaien en de Looschool te sluiten, nadat er veel energie en geld in dit nieuwe onderwijssysteem is gestoken. Het voornemen verbaast MR en ouders, omdat diezelfde stichting nog geen maand geleden een lovend juryrapport over TOM heeft afgegeven, waarin de Looschool als een waardevolle onderwijsvoorziening wordt bestempeld.

 

TOM onderwijs

Doordat er op de Looschool sprake was van een beperkte krimp, is er enkele jaren geleden een traject ingezet om een ander onderwijssysteem in te voeren waarbij kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden. Met TOM is gekozen voor specialisme van de leerkrachten. Dat betekent dat één leraar het vak rekenen geeft aan alle groepen. Een andere leerkracht verzorgt alle taallessen, enz.

Dit systeem betekent ook dat alle leerkrachten regelmatig met alle leerlingen werken. Er is een rooster gemaakt per groep, zodat op gezette tijden de leerlingen van een bepaalde groep een instructiemoment hebben van de vakleerkracht. De andere groepen hebben op dat moment of een ander instructiemoment of werken individueel of in kleine groepjes aan hun weektaken. Hierbij worden de kinderen ondersteund door een onderwijsassistent. Hierdoor is er een bredere kennis op vakgebied die overgebracht wordt op de kinderen. Door deze manier van leren worden kinderen zelfstandiger. Deze manier van onderwijs is vernieuwend en uniek in de omgeving.

 

Proces

Stichting OPOD wil goed onderwijs blijven bieden aan de kinderen uit Loo en omgeving. Een oplossing hiervoor kan volgens hen gevonden worden in een fusie van de Looschool met o.b.s. De Rythmeen. De fusie zoals genoemd in het voorstel van Stichting OPOD betekent echter dat de locatie in Loo op termijn zal sluiten.

Op 26 mei hebben directie, team en de MR voor het eerst met de ouders over de voorgenomen fusie gesproken. Stichting OPOD is inmiddels gestart met een fusieverkenning. De MR van beide scholen, de raad van toezicht van stichting OPOD, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten zich ook over het fusievoorstel uitspreken.

Op dit moment is de MR van de Looschool andere alternatieven aan het onderzoeken om de Looschool toch te behouden. Want sluiting van deze ‘parel’ van Stichting OPOD betekent dat er kinderen zijn die 7 kilometer moeten fietsen om naar school te gaan en bovendien zal het unieke en vernieuwende onderwijssysteem komen te vervallen. De Loose gemeenschap hoopt op een goede afloop van dit proces, zodat deze belangrijke spil in het prachtige dorp kan blijven bestaan!