Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Starterswoningen in Loo

LOO-BATHMEN – De bouw van een aantal starterswoningen in Loo is weer een stap dichterbij gekomen. Op donderdag 28 januari is in het NoaberLookaal een zogenaamd werkatelier gehouden. Dit is een soort vergadering van ambtenaren van provincie en gemeente met de beoogde starters en de grondeigenaar. Dit gezelschap werd aangevuld met een paar bestuursleden van de vereniging “Wonen in Loo” en hun adviseur.In een langdurige sessie is overeenstemming bereikt tussen alle partijen. Zowel de gemeente Deventer als de provincie Overijssel gaan zich hard maken voor de bouw van vier starterswoningen. Een eis van de gemeente is wel dat het echt “starterswoningen” worden en geen eengezinswoningen. Het worden dus vrij kleine woningen, maar dat is ook nodig om ze betaalbaar te houden voor starters. Na uitgebreide discussie is als meest geschikte locatie het bosperceel aan de Bettinkdijk aangemerkt. De kandidaat starters gaan met de uitkomsten van het werkatelier aan de slag om tot realisatie te komen op de beoogde locatie. Hiervoor dient o.a. een bouwvergunning en een bestemmingsplanwijziging te worden aangevraagd. De vereniging “Wonen in Loo” heeft hierin slechts een adviserende rol. Indien wordt besloten deze stappen daadwerkelijk te zetten, gaan de kandidaten met omwonenden en betrokkenen in gesprek. Het is daarna de bedoeling dat de vier starters gezamenlijk gaan optreden als opdrachtgever voor de bouw van hun toekomstige woning.