Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Teleurstellende informatiebijeenkomst NoaberLOOkaal voor omwonenden van ’t Hemeltje

Teleurstellende informatiebijeenkomst

LOO-BATHMEN – Donderdag 24 juni 2015 was dan de langverwachte informatiebijeenkomst van de Stichting IJssellandschap voor de buurtbewoners van de beoogde natuurbegraafplaats op landgoed ’t Hemeltje. Bij de uitnodiging was vermeld dat de bijeenkomst uitsluitend bedoeld was voor de naaste omwonenden. Mochten deze van mening zijn dat derden aanwezig moeten zijn, dan verzoekt de projectleider dit eerst met hem te overleggen. Als rechtstreeks genodigde hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

IJssellandschap was er met vier man sterk: directeur Jaap Starkenburg, projectleider Rob te Wierik, financieel directeur Rudi Nieuwenhuizen en de landschapsbeheerder Gerben Visser. De bij de uitnodiging toegezegde agenda was vergeten.

De heer Starkenburg hield een gloedvol betoog hoe oud IJssellandschap wel is en hoeveel goede werken zij wel doen. Die moeten echter betaald worden en IJssellandschap krijgt geen subsidie (?)en verwacht van het begraven veel geld om de goede werken elders te betalen. Te Wierik schetste wat de stichting had ondernomen bij de gemeente en was zichtbaar trots op de positieve beslissing van B&W al zei hij dat er nog veel moest gebeuren aan de onderbouwing van het plan.

Toen werd het even stil in de zaal want alles wat gezegd werd, was al bij de krantenlezer bekend en deze avond was bedoeld om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over de financiële haalbaarheid van het plan en over de vraag of er wel behoefte is en waar IJssellandschap de twee honderd doden per jaar vandaan dacht te halen.

De financieel directeur wist mede te delen dat er in Nederland 50% van de overledenen werd gecremeerd en dat er in de toekomst meer overledenen zouden zijn. Hij had daarom vol geloof in het plan.

Vanuit de zaal moest hij gecorrigeerd worden op het percentage dat in het eerste kwartaal 2015 al op bijna 63 % ligt en jaarlijks gemiddeld met een procentpunt stijgt. Naar verwachting zal het percentage tot 75% stijgen in de komende jaren, waardoor de stijging van het aantal overlijdens niet tot stijging van het aantal begrafenissen leidt. (CBS). Dit was nieuw voor de heren.

In de zaal waren ondernemers aanwezig die vroegen naar een zakelijke onderbouwing van het plan. Daarover kon IJssellandschap geen enkel gegeven verschaffen, omdat men daar nog op wilde studeren. Ook een herinnering dat IJssellandschap al sinds 2004 met het idee natuurbegraven rondloopt en dat in een brief van juni 2014 aan omwonenden transparantie was toegezegd met de mededeling dat men in de zomer van 2014 (eindelijk) de business case zou onderzoeken mocht niet tot meer openheid leiden. De zaal ontlokte de heren wel het toegeven dat globale cijfers aan de gemeente zijn verstrekt, die hebben geleid tot de positieve opstelling van B&W. De heren weigerden echter deze gegevens met de aanwezigen te delen. Wel werden de aanwezigen weer uitgenodigd om met IJssellandschap een tochtje te gaan maken naar andere natuurbegraafplaatsen.

Aanwezige vertegenwoordigers van Belangen Vereniging Bathmen waren ontstemd over de door IJssellandschap gevolgde procedure en zouden daarover binnen het bestuur van de BVB rapporteren. Ook zullen zij de vervolgprocedure nauwlettend in de gaten gaan houden.

Voor de aanwezigen geen informatie, geen presentatie, geen business plan, geen kaart, geen cijfers, geen uitleg, geen antwoorden van de kant van IJssellandschap.

Wel konden de heren beamen dat zij voor hun 750-jarig bestaan graag een begraafplaats op hun lijstje zouden zien prijken.

Van de buurtbewoners reageerde 97% fel tegen het plan. Iedereen ging zichtbaar ontevreden uiteen.