Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Verduurzaming zwembad Looërmark van start met Leaderbijdrage

LOO – Zwembad Looërmark kan van start met een eenmalige Leaderbijdrage van de Europese Unie, provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Het project draagt bij aan een vitaal en duurzaam Salland.

Salland is één van de ruim 3.000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 30 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. Nu is er weer een project goedgekeurd.

Verduurzaming zwembad Looërmark
Zwembad Looërmark voorziet al 50 jaar in een behoefte; de jaarlijkse bezoekersaantallen zeggen genoeg. Het groot onderhoud wordt aangegrepen om een innovatieslag te maken op het gebied van beheer van energie en chemicaliën en om bouwkundige aanpassingen aan het bad te doen. Met de aanpassingen wordt milieu- en gezondheidswinst behaald en wordt het zwembad klimaatneutraal. Veel vrijwilligers zijn betrokken bij het zwembad, en dus ook bij de uitvoering van dit project. Een activiteitencommissie gaat aan de slag met nieuwe activiteiten, aanvullend op het reguliere zwemprogramma.
Stichting Zwembad De Looërmark ontvangt een Leaderbijdrage van € 100.000,- (50% EU, 25% provincie Overijssel en 25% gemeente Deventer).

Ook een projectidee starten met Leader?
Heb je een projectidee dat bijdraagt aan de versterking van het platteland en wil je meer weten over de mogelijkheden van Leader? Neem dan contact op met een van de Leadercoördinatoren: Mireille Groot Koerkamp: telefoonnummer: (06) 22 46 61 31 of m.grootkoerkamp@olst-wijhe.nl, of Giny Hoogeslag: telefoonnummer: (06) 13 48 89 37 of g.hoogeslag@olst-wijhe.nl.