Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Voldoende kandidaten voor

starterswoningen in Loo

‘Werkatelier Overijssel’ start waarschijnlijk na de zomer

LOO-BATHMEN – Het is inmiddels 5,5 jaar geleden, dat de bevolking van Loo zich uitsprak voor de komst van starterswoningen in Loo om te voorkomen dat de jeugd wegtrekt en de Looschool en overige voorzieningen haar bestaansrecht verliezen. Ondanks dat dit nog niet tot zichtbare resultaten heeft geleid, komt de realisatie van starterswoningen steeds dichterbij. Omdat er op dit moment voldoende serieuze gegadigden zijn, kan het ‘Werkatelier Overijssel’ starten na de zomer. Het vele werk dat door de vereniging Wonen in Loo en de voormalige taakgroep Starterswoningen is verzet, begint concrete resultaten op te leveren.

In de aanloop naar de algemene ledenvergadering van de vereniging Wonen in Loo op 22 april 2015 werden jongeren uit Loo benaderd of ze een serieuze gegadigde zijn voor de bouw van een starterswoning in Loo. Dat het onderwerp nog steeds leeft onder de jongeren, bleek wel tijdens deze ledenvergadering. De opkomst was groot en de jongeren uit Loo wilden graag zo veel mogelijk weten over de plannen.

Nadat het bestuur een korte terugblik deed over de inspanningen van de afgelopen jaren vertelden betrokken medewerkers van de gemeente Deventer hoe het komende traject eruit gaat zien. Besluitvorming gaat plaatsvinden via het zogenaamde ‘Werkatelier Overijssel’. Dit betekent dat vergaderingen plaatsvinden waarin alle belanghebbenden meepraten over het project. Randvoorwaarden hiervoor zijn: voldoende serieuze gegadigden en een grondeigenaar van een kansrijke locatie die wil meewerken aan de komst van starterswoningen. Het bestuur kon tijdens de vergadering melden dat deze grondeigenaar bereid is mee te praten. Tijdens de vergadering bleek dat onder de jongeren uit Loo voldoende kandidaten zijn om mee te praten over de komst van starterswoningen. Hiermee werd aan deze randvoorwaarden voor de start van ‘Werkatelier Overijssel’ voldaan, naast de randvoorwaarden dat het uitsluitend starterswoningen betreft en deze woningen alleen beschikbaar komen voor jongeren uit Loo.

De verwachting is dat het ‘Werkatelier Overijssel’ gaat starten na de zomer. Gegadigden, de grondeigenaar, stedebouwkundigen en andere medewerkers van gemeente Deventer en Overijssel gaan dan in gesprek over de wensen en mogelijkheden die er zijn. De vereniging Wonen in Loo zal hierin een ondersteunde rol vervullen, maar is geen gesprekspartner. Het werkatelier moet leiden tot een breed gedragen en ondersteund plan, zodat  vervolgstappen kunnen worden gezet zoals het in gesprek gaan met omwonenden en het aanvragen van de benodigde vergunningen.