Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Woar blif de tied?


Loo – “Onder dat motto houdt Loo & Omstreken in samenwerking met de Oudheidkundige Kring Bathmen op woensdag 29 november een middag voor senioren (en andere geïnteresseerden); we nemen u mee aan de hand van foto’s, filmbeelden etc. in de historie van het buurtschap Loo. We testen uw kennis van het buurtschap en nemen een kijkje in het archief van de beeldbank van de OKB”, aldus Chris Lemmens van het bestuur van Loo & Omstreken.

Lemmens: “Van veel beelden zijn nog niet alle gegevens bekend: wie staat op foto of welke plaatje hoort bij wie. Wellicht kunt u met uw kennis en herinnering hier helderheid in brengen?
Hebt u interessante foto’s: neem ze mee en de OKB maakt een (digitale) kopie.
Aanvang van deze cultuurrijke gebeurtenis is om 14.00 uur en vindt (uiteraard) plaats in het NoaberLOOkaal aan de Scheperboersweg 2 te Loo; u kunt gratis binnenlopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.”