Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

100 jarig jubileum Okkenbroekse school: een machtig mooie feestdag!

Okkenbroek – Okkenbroekers en oud-Okkenbroekers uit alle windstreken (zelfs Amerika), zich op welke manier dan ook verbonden voelend, verzamelden zich zaterdag in groten getale om het honderdjarig bestaan van ‘hun’ school mee te vieren.

Ze werden verwelkomd door ceremoniemeester Henk Stoevenbelt, die in zijn inleidend woord het grote belang aangaf van de school in Okkenbroek voor de totale leefbaarheid van het dorp. Door de eeuw heen maar ook voor nu en zeker voor de toekomst. Dat benadrukte ook Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel, die uitgenodigd was om de opening te verrichten. Hij haalde niet alleen mooie herinneringen op uit zijn tijd als burgemeester, maar roemde ook de kracht en weerbaarheid door saamhorigheid in dit kerkdorp, waardoor voorzieningen als de school zich gesterkt voelen. Hij gaf daarna het stokje over aan de Streetdance die een pittige openingsdans uitvoerde.
Het was geen strak georganiseerde reünie, maar er was in alle voorzieningen in het dorp iets te doen of te zien. De school was open voor bezichtiging, wat bij velen al leidde tot verbazing dat de kinderen les krijgen in zo’n prachtige locatie met een sterk gemotiveerd, enthousiast team! Binnen tekenden enkele honderden de petitie ter ondersteuning van het voortbestaan van de school en lieten zich op de (polaroid-) foto zetten die werd opgeplakt en voorzien van een mooie herinnering.
In ’t Noaberhuus was het dringen geblazen bij de expositie van foto’s, documenten, (hand-)werkjes e.d. Video’s en films werden bekeken in de kerk en onderweg door het dorp vonden er allerlei spontane, bijzondere en zelfs emotionele ontmoetingen plaats. Aan het eind van de rit of tijdens een tussenstop werd er druk bijgekletst in Ons Centrum. Al met al werd het een machtig mooi feest! Velen kwamen dan ook veel later thuis dan gedacht…..
De viering van dit jubileum kwam tot stand door de hulp van vele, vele vrijwilligers en een bijdrage van het bestuur, WijDeventer en Gemeente Deventer.