Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Actiepunten werkgroep VV-Oost Nederland

OKKENBROEK – Naar aanleiding van verzoeken in de bijeenkomsten met WijDeventer over verkeersveiligheid in Okkenbroek is een werkgroep opgestart die inmiddels al veel bereikt heeft.Zo zijn er haaientanden aangebracht bij de Visserhof om duidelijk kenbaar te maken dat het verkeer op de Oerdijk voorrang heeft. Er is samenwerking gezocht met school in het project Streetwise en inwoners van de kern van het dorp hebben stickers aangereikt gekregen om op de vuilcontainers te plakken, daarmee een signaal gevend dat men niet harder dan 30 kilometer mag rijden.

Omdat de Oerdijk zeer smal is, zijn er uitwijkhavens om elkaar te kunnen passeren, deze worden met lint nog duidelijker aangegeven. In september wordt er aandacht besteed aan het laatste item van deze werkgroep en dat is een bijeenkomst organiseren van bewoners van ’t Hoge Veld, IJsel de Schepperstraat, Boerhofstraat en Dijkmanstraat om gezamenlijk te onderzoeken hoe de parkeerveiligheid gewaarborgd kan worden.