Drie criminele zusters in Okkenbroek op 6 april

OKKENBROEK – Ze zien alle glitter en glamour op tv maar vragen zich af: “Waarom zijn wij niet zo rijk?“ Drie zusters, piekerend over een mogelijkheid om rijk te worden waarbij de bank aan de overkant nog wel eens voor een oplossing zou kunnen zorgen, zij het dan ongewild! Maar het is nogal gedurfd want naast hen woont de wijkagent!Ze ontvouwen toch hun plannen en betrekken zelfs pa bij in het complot. Misschien hadden ze dát maar beter níet kunnen doen……

Wilt u weten hoe het afloopt met die drie criminele zusters? Kom dan zaterdag 6 april naar dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek , dan zullen de spelers van toneelvereniging VOP u op kluchtige wijze meevoeren in dit duistere verhaal!

’s Middags is er om 14.00 uur een voorstelling en ’s avonds om 20.00 uur krijgt u  een herkansing!