Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Okkenbroeker Koerier

OKKENBROEK – Een paar jaar geleden besloot het bestuur van dorpshuis Ons Centrum om te stoppen met het uitbrengen van de gratis papieren versie van de Okkenbroeker Koerier vanwege de te hoge kosten. Internet zou een goed alternatief zijn om het dorpsnieuws bij de inwoners te brengen.Dat bleek echter niet helemaal zo te werken en de roep om een papieren versie werd groter. In overleg met het bestuur van Ons Centrum stelde Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o. zich kandidaat om de koerier weer op papier uit te brengen en zo ontving iedereen in Okkenbroek en directe omgeving in september een proefnummer van de Okkenbroeker Koerier- nieuwe stijl: een handzaam boekje met een frisse uitstraling met daarin de aankondigingen van de activiteiten voor de komende maanden in en rond het dorp zoals dat in het verleden ook het geval was. In deze koerier werd ook uitleg gegeven hoe één en ander vanaf 1 januari 2019 zal gaan werken, onder andere dat de koerier wederom drie keer per jaar zal uitkomen maar dan wél op abonnementsbasis. Men betaalt dan zeven euro per jaar voor drie nummers. Belangstellenden dienen dan wel het formulier achterin de koerier in te vullen vanwege de automatische incasso. Bij voldoende belangstelling valt de Okkenbroeker Koerier dan bij de abonnees in de bus. Wilt ú een abonnement maar heeft u het formulier nog niet ingevuld? Doe dit dan vóór 15 november en lever ‘m in bij Ons Centrum of ’t Noaberhuus. Bent u daartoe niet in staat? Bel 0570-546052 ( na 17.00 uur), dan wordt ’t ie bij u opgehaald!