Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Opening bibliotheek-op-school

OKKENBROEK -Op maandag 11 april om 13.00 uur vindt op het schoolplein van ICB WereldWijzer de feestelijke opening plaats van de bibliotheek-op-school.De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Hiermee worden kinderen gestimuleerd om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

In samenspraak met de school heeft de bibliotheek een volwaardige bibliotheek in basisschool WereldWijzer gerealiseerd. Er is zelfs nog een extra toevoeging, want in augustus 2015 staat de hele jeugdcollectie in de schoolbibliotheek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de jeugdcollectie aan alle kinderen van Okkenbroek kan worden uitgeleend. Daarom is er op school een bibliotheekcommissie in het leven geroepen. In deze commissie kijken leerkrachten en ouders, bijgestaan door de bibliotheekconsulent samen naar de mogelijkheden om de bibliotheek open te stellen voor alle jeugdleden. Op school maken de kinderen goed gebruik van de boeken. Nu de rest van de jeugd van Okkenbroek nog!

Bij een ‘nieuwe’ bibliotheek hoort natuurlijk een opening. Die vindt op een feestelijke manier plaats op maandag 11 april om 13.00 uur. Alle aanwezige kinderen (en misschien ook alle aanwezige ouders) worden bij deze opening betrokken. De kinderen van stamgroep rood worden opgeroepen mee te doen aan de kleurwedstrijd en van stamgroep blauw met de boekomslag-ontwerp-wedstrijd. Er is al een aantal inzendingen binnen. Die worden opgehangen in de bibliotheek-op-school. Op de openingsdag vindt de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd. Er zijn leuke prijzen te verdienen. Men hoopt op een grote belangstelling bij de opening!