Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Oude eendenkooi zichtbaar in de Oostermaat

Oude eendenkooi

OKKENBROEK – Op zondag 1 maart houdt IVN-Deventer en IJssellandschap een wandeling op het landgoed de Oostermaat. De start is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Oostermaatsdijk (weg tussen Bathmen en Okkenbroek).

Rond 1910 werd de Oostermaat, een van oudsher moerassig heidegebied, gekocht door de heer Capadose die het als jachtgebied ging gebruiken. De vele rododendrons, de eendenkooi en de jachthuizen herinneren hieraan.

De eendenkooi, een slotensysteem in het bos waar vroeger eenden in werden gevangen, geldt als cultuur-historisch erfgoed. Het is sinds de jaren vijftig geheel overwoekerd geraakt. In 2014 is het, door het werk van veel vrijwilligers in opdracht van IJssellandschap, weer aan de vergetelheid ontrokken en een verrassende open plek in het bos geworden.

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Info bij www.ivn.nl/deventer en bij M. Hirschler, 06 – 53617871.

Foto: IVN-Deventer.