Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Praat, denk en doe mee over de toekomst van dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek

OKKENBROEK – “Een klein jaar geleden hebben we als bestuur van de Stichting Okkenbroek’s Dorpshuis Ons Centrum een begin gemaakt met het nadenken over de toekomst van ons aller dorpshuis in Okkenbroek. En terwijl we daar nog volop mee bezig waren, kwam eind vorig jaar helaas het bericht dat de huidige uitbaters van café Nooit Gedacht er per 1 april, mede als gevolg van alle Corona-beperkingen, mee gaan stoppen. Dat is een grote tegenvaller zowel voor hen als voor ons”, aldus voorzitter Stefan Aukema.

Aukema: “De grote vraag is: hoe nu verder. Daarover hebben we inmiddels gesproken met alle gebruikers van Ons Centrum. Duidelijk is al wel dat iedereen vindt dat Ons Centrum het kloppend hart van het dorp Okkenbroek is en moet blijven: een plek waar alle Okkenbroekers zich welkom en thuis voelen. De thuisbasis van heel veel verenigingen, clubs en activiteiten in het dorp. Daarnaast biedt de combinatie van de zalen (met podium), de sportzaal en de horecavoorziening binnen Ons Centrum veel mogelijkheden. Dit is van essentieel belang voor de leefbaarheid van Okkenbroek. Ook voor anderen van buiten Okkenbroek kan Ons Centrum veel betekenen: denk aan verhuur van de sportzaal en van de diverse zaalruimtes. Ook kan Ons Centrum prima als startplek of als tussenstop dienen bij tal van wandel- en fietsroutes in de regio.

De zoektocht naar een mogelijke nieuwe uitbater van de horecavoorziening is op dit moment nog in volle gang. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre we meer op eigen kracht met behulp van vrijwilligers kunnen gaan doen. En we willen de organisatie versterken door uitbreiding van het bestuur en het oprichten van een aantal praktische werkgroepen. De betrokkenheid van het hele dorp bij ons dorpshuis zal hierdoor versterken. We denken aan een drietal werkgroepen:
een werkgroep die zich richt op het organiseren van meer activiteiten in en rond Ons Centrum (zowel voor jong als voor oud)
een werkgroep die zich richt op het zo goed mogelijk runnen van de horecavoorziening en de inzet van vrijwilligers hierbij
een werkgroep die zich gaat richten op het beheer -en onderhoud van het gebouw.
Voel je je geroepen om samen met anderen ook je steentje bij te dragen, meld je dan aan, want we moeten er de komende tijd echt met elkaar en met z’n allen de schouders onder gaan zetten!

De komende weken gaat het bestuur van Ons Centrum nog op bezoek bij dorpshuizen in andere, vergelijkbare dorpen in de buurt om van hen te leren. We hopen daar heel veel goede tips op te doen. Begin maart willen we dan ons plan in grote lijnen klaar hebben, zodat we dat in maart zo goed mogelijk kunnen invoeren en we vanaf april, als het nieuwe buitenseizoen weer begint, klaar zijn voor de nieuwe start en op weg kunnen naar een succesvol, duurzaam en toekomstbestendig dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek.

Op maandag 14 maart a.s. organiseren we vanaf 20.00 uur in Ons Centrum een informatie-avond voor alle inwoners van Okkenbroek en omstreken. Daar willen we ons plan presenteren, vertellen we de stand van zaken en bespreken we hoe we met elkaar alles hopelijk zo snel mogelijk weer op de rit kunnen krijgen.”

Heeft u nog ideeën, suggesties en tips voor de stichting en wilt u mee gaan doen in één of meer van de genoemde werkgroepen, neem dan even contact op met de voorzitter: Stefan Aukema, tel. 06-21647418 of via email: dorpshuis@okkenbroek.net