Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Samen leren – samen werken

op basisschool in Okkenbroek

OKKENBROEK – Wanneer het moment dáár is om een goede schoolkeuze te maken voor je kind, kan dat nog wel wat eens hoofdbrekens kosten. Welke school zit er in de buurt, hoe is het onderwijssysteem?Interconfessionele Basisschool Wereldwijzer is in 2014 overgestapt naar een nieuwe manier van lesgeven: het Slim-Fit onderwijs. Daar is voor gekozen omdat het hier om een kleine school gaat. De methode houdt in dat ieder kind zijn eigen leerlijn volgt: elk kind werkt op eigen niveau aan alle basisvakken. Daardoor is de traditionele manier van lesgeven vrijwel verdwenen.

Mede door de inzet van tablets in de bovenbouw, i-pads en computers, kan elk  kind zijn eigen lijn volgen onder toeziend oog van de leerkrachten en onderwijsassistenten.

Kinderen beginnen elke morgen in hun eigen stamgroep en afhankelijk van de leerlijn, verspreiden de leerlingen zich later over de verschillende ruimtes in de school. Zo leren de kinderen elkaar kennen en zo worden zij ook gestimuleerd om elkaar te helpen en samen te werken.

En dat past goed in het motto van Wereldwijzer: samenleven doe je niet alleen.

Wie meer wil weten over deze onderwijsmethode of over de school zelf: bel gerust voor een afspraak met Wilma Kal, de locatieleider. Tel. 0570-551550.