Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek gaat leden werven

OKKENBROEK – Op de begraafplaats Okkenbroek komt de familiegeschiedenis van vele geslachten tot leven. Geslachten met namen die door de jaren heen de ontwikkeling in Okkenbroek en omgeving vorm en inhoud hebben gegeven. Al die families liggen daar naast elkaar begraven. Voor veel inwoners van Okkenbroek geldt dat er naaste familie dan wel kennissen zijn begraven.Op 7 oktober 1926 verleende B&W van de gemeente Diepenveen verlof aan de toenmalige Kerkstichting Okkenbroek om een begraafplaats aan de Okkenbroekerveldweg aan te leggen. In juli 1928 vond de eerste begrafenis plaats. Inmiddels zijn er bijna 500 mensen ten ruste gelegd.

De Vereniging Begraafplaats Okkenbroek is op 9 maart 2016 opgericht om de begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Okkenbroek over te nemen. De Protestantse Gemeente te Okkenbroek zal samen met de Protestantse Gemeente te Bathmen een nieuwe gemeente gaan vormen, daarom moest de begraafplaats afgesplitst worden.

Het doel van de vereniging is het beheren van de begraafplaats zonder enige vorm van winstbejag met een maximale inzet van vrijwilligers. In het bestuur zitten de volgende personen: Aart Evers (voorzitter), Marian Jansen – Grotentraast (secretaris/penningmeester), Gerrit Haverslag, Ria Klein Lebbink en Hans Toorneman.

Om de betrokkenheid van de mensen uit Okkenbroek en omgeving te bevorderen en om het huidige karakter van de begraafplaats zo veel mogelijk te behouden, is unaniem (kerkenraad en vrijwilligers begraafplaats) gekozen voor de verenigingsvorm. Het bestuur is nu op zoek naar verenigingsleden om die toekomst samen te bepalen. De contributie bedraagt € 7,50 per persoon/ per jaar. Het lidmaatschap is persoonlijk. Door lid te worden van de vereniging ga je in die verantwoordelijkheid delen en kun je tijdens de vergaderingen het beleid voor de toekomst mede bepalen.

Vanaf 25 mei 2016 gaan vrijwilligers in Okkenbroek en wijde omgeving huis-aan-huis bij u aanbellen met de vraag lid te worden van de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek.

U ontvangt een envelop met een infoflyer en een aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier wordt persoonlijk bij u opgehaald. Daarnaast gaat men ook alle ingeschrevenen van de kerk benaderen met de vraag om lid te worden evenals de rechthebbenden die elders wonen.

Het bestuur van de Vereniging Begraafplaats Okkenbroek hoopt dat velen van u “ja ik word lid” zullen zeggen. Zijn wij immers niet aan onze dierbare overledenen verplicht om samen zorg te dragen voor de begraafplaats?